Monitorul Oficial
nr. 381/12 mai 2020

Publicare
  1.   O.U.G. nr.61/30-04-2020 
Ordonantă de urgentă privind completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  2.   O.U.G. nr.65/07-05-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014—2020
-
  3.   O. nr.965/11-05-2020 (M.T.I.C.)
ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020
-
  4.   O. nr.4.156/27-04-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare în sistemul de învătământ superior
-
  5.   O. nr.4.220/769/08-05-2020 (M.E.C., M.S.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ
A
  6.   Act./28-04-2020 
Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale — Partidul Alianta pentru Unirea Românilor
-


Luni, 03 octombrie 2022, 01:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.