Monitorul Oficial
nr. 557/26 iunie 2020

Publicare
  1.   D.C.C. nr.21/21-01-2020 
DECIZIA nr. 21 din 21 ianuarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, ale art. 3-8, ale art. 10 și 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
-
  2.   D.C.C. nr.73/18-02-2020 
DECIZIA nr. 73 din 18 februarie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor sintagmei "nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. c)", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 94 pct. 1 lit. c) din Codul de procedură civilă
-
  3.   O.U.G. nr.100/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  4.   H.G. nr.481/25-06-2020 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2020
-
  5.   H.G. nr.482/25-06-2020 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II
-
  6.   Decizie nr.263/26-06-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tiberiu Horațiu Gorun a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice
-
  7.   O. nr.1.449/23-06-2020 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
-
  8.   O. nr.144/22-06-2020 (B.N.R.)
ORDIN privind publicarea efectuării radierii din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societătii RAPIDA LOANS IFN - S.A
-


Duminică, 03 iulie 2022, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.