Monitorul Oficial
nr. 590/6 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.107/03-07-2020 
LEGE privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social
-
  2.   D. nr.361/03-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului si Angajament Social
-
  3.   L. nr.109/03-07-2020 
LEGE pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  4.   D. nr.363/03-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  5.   D. nr.364/06-07-2020 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D.C.C. nr.198/28-05-2020 
DECIZIA nr. 198 din 28 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15-17 și ale art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
  7.   O. nr.1.224/756/03-07,30-06-2020 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  8.   O. nr.4.660/01-07-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2020
-


Joi, 02 decembrie 2021, 05:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.