Monitorul Oficial
nr. 594/7 iulie 2020

Rectificare:
  1.   O. nr.1.165/24-06-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
A
  2.   H.P. nr.21/30-06-2020 
HOTĂRÂRE privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreședinte la Curtea de Conturi și a unui vicepreședinte la Autoritatea de Audit
-
Publicare
  3.   D.C.C. nr.221/02-06-2020 
DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
  4.   Decizie nr.272/07-07-2020 
DECIZIE privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale
-
  5.   Decizie nr.273/07-07-2020 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Teodor Dulceață a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  6.   O. nr.176/23-06-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19
-
  7.   O. nr.224/29-06-2020 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Mineraie privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.