Monitorul Oficial
nr. 673/29 iulie 2020

Publicare
  1.   L. nr.158/27-07-2020 
LEGE pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
-
  2.   D. nr.420/27-07-2020 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
-
  3.   L. nr.159/28-07-2020 
LEGE privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr. 664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018
-
  4.   D. nr.422/28-07-2020 
DECRET pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție si Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr. 663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" si Rezoluția nr. 664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Internationale pentru Reconstrucție si Dezvoltare la 1 octombrie 2018
-
  5.   O. nr.M.145/24-07-2020 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și suspendarea unor prevederi ale Normelor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.59/2015
-
  6.   O. nr.212/28-07-2020 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019-30 septembrie 2019 și 1 ianuarie 2020-31 martie 2020, determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  7.   O. nr.1.343/28-07-2020 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
A
  8.   O. nr.4.714/15-07-2020 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate și a Regulamentului privind funcționarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române
-


Marți, 09 august 2022, 07:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.