Monitorul Oficial
nr. 702/5 august 2020

Rectificare:
  1.   D.C.C. nr.221/02-06-2020 
DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
-
Publicare
  2.   H.G. nr.593/31-07-2020 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023
-
  3.   H.G. nr.596/31-07-2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind inițiativa cetățenească europeană și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificații tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană
-
  4.   H.G. nr.603/31-07-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului
-
  5.   O. nr.2.960/C/17-07-2020 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director - medic șef al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiției
-
  6.   O. nr.4.742/1334/21-07,27-07-2020 (M.E.C., M.S.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/ măsurilor pentru începerea anului scolar/anului universitar 2020-2021
-


Miercuri, 29 iunie 2022, 01:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.