Monitorul Oficial
nr. 1005/29 octombrie 2020

Publicare
  1.   O.U.G. nr.185/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităti de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populatiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti
-
  2.   O.U.G. nr.186/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
  3.   O.U.G. nr.187/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăsurării în conditiile de preventie a activitătilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2
-
  4.   O.U.G. nr.188/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea functiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administratia publică centrală
-
  5.   H.G. nr.916/28-10-2020 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020
-
  6.   H.G. nr.923/28-10-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri tranzitorii necesare aplicării unitare a normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a celor privind provenienta si circulatia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului
-
  7.   H.G. nr.924/28-10-2020 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
A
  8.   H.G. nr.925/28-10-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2017 si 2018, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul programelor nationale de sănătate, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  9.   O. nr.2.814/1536/1806/01-10,20-10,21-10-2020 (M.F.P., M.M.P.S., M.S.)
ORDIN al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului, continutului, modalitătii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate"
-


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.