Monitorul Oficial
nr. 1316/30 decembrie 2020

Publicare
  1.   O.U.G. nr.215/30-12-2020 
Ordonantă de urgentă privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel
A
  2.   O.U.G. nr.216/30-12-2020 
Ordonantă de urgentă privind prorogarea unui termen
-
  3.   O.U.G. nr.217/30-12-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă
-
  4.   O.U.G. nr.219/30-12-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgentă medicală, precum si unele măsuri aferente instituirii carantinei
-
  5.   H.G. nr.1.122/30-12-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de catre doamna Drăghincescu Simona
-
  6.   H.G. nr.1.123/30-12-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Harghita de către domnul Petres Sandor
-
  7.   H.G. nr.1.129/30-12-2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuintă de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuintă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru anul 2020, precum si pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuintelor în conditiile pietei imobiliare
-
  8.   O. nr.3.224/30-12-2020 (M.F.)
ORDIN al ministrului finantelor pentru completarea pct. 2.5 din Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.155/2020
-


Marți, 25 ianuarie 2022, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.