Monitorul Oficial
nr. 316/29 martie 2021

Publicare
  1.   L. nr.52/29-03-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  2.   D. nr.241/29-03-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  3.   L. nr.53/29-03-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene si pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitătile de învătământ preuniversitar
-
  4.   D. nr.242/29-03-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru scoli al Uniunii Europene si pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitătile de învătământ preuniversitar
-
  5.   L. nr.54/29-03-2021 
LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat
-
  6.   D. nr.243/29-03-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat
-
  7.   D. nr.244/29-03-2021 
DECRET privind conferirea Medaliei Aniversare Centenarul Marii Uniri
-
  8.   D.C.C. nr.802/04-11-2020 
DECIZIA nr. 802 din 4 noiembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
-
  9.   H.G. nr.333/17-03-2021 
HOTĂRÂRE pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
-
  10.   H.G. nr.334/17-03-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafată de 15,5982 ha din fondul forestier national, de către Societatea Natională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Medias, pentm proiectul de importantă natională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătătirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum si al asigurării capacitătilor de transport spre Republica Moldova", obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onesti-Gherăesti
-
  11.   H.G. nr.335/17-03-2021 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, în inventarul centralizat al bunuribr din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluii centralizat al bunuribr din domeniul public al statului
-
  12.   Decizie nr.247/29-03-2021 
DECIZIE privind constatarea încetării aplicabilitătii Deciziei prim-ministrului nr. 10/2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
-
  13.   Decizie nr.248/29-03-2021 
DECIZIE pentru constatarea încetării aplicabilitătii Deciziei prim-ministrului nr. 23/2020 privind numirea domnului Cornel Cătălin Bulf în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
-
  14.   Decizie nr.249/29-03-2021 
DECIZIE privind constatarea încetării aplicabilitătii Deciziei prim-ministrului nr. 490/2019 pentru numirea domnului Niculae Havrilet în functia de secretar de stat la Ministeml Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
-
  15.   Decizie nr.250/29-03-2021 
DECIZIE privind eliberarea domnului Cătălin Constantin Voinea-Mic din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc
-
  16.   Decizie nr.251/29-03-2021 
DECIZIE privind eliberarea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc
-
  17.   Decizie nr.252/29-03-2021 
DECIZIE privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentm Jocuri de Noroc
-


Joi, 02 decembrie 2021, 06:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.