Monitorul Oficial
nr. 384/13 aprilie 2021

Publicare
  1.   L. nr.80/12-04-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  2.   D. nr.290/12-04-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  3.   L. nr.81/12-04-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  4.   D. nr.291/12-04-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  5.   D. nr.292/13-04-2021 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  6.   D. nr.293/13-04-2021 
DECRET privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  7.   D. nr.294/13-04-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.295/13-04-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.296/13-04-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.297/13-04-2021 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui procuror
-
  11.   H.S. nr.45/12-04-2021 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  12.   D.C.C. nr.868/26-11-2020 
DECIZIA nr. 868 din 26 noiembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
-
  13.   Decizie nr.280/13-04-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Carmen Moraru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene
-
  14.   O. nr.6.971/13-04-2021 (D.S.U.)
ORDIN al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind modificarea Ordinului șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 6.920/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Balotești, cu satele aparținătoare Balotești, Dumbrăveni și Săftica, județul Ilfov
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 23:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.