Monitorul Oficial
nr. 712/19 iulie 2021

Publicare
  1.   L. nr.197/16-07-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  2.   D. nr.846/16-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice
-
  3.   L. nr.198/16-07-2021 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
  4.   D. nr.847/16-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
-
  5.   L. nr.199/16-07-2021 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București la 5 septembrie 2020. 4 Acord între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar
-
  6.   D. nr.848/16-07-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București la 5 septembrie 2020
-
  7.   D.C.C. nr.259/22-04-2021 
DECIZIA nr. 259 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și daune sănătătii propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  8.   D.C.C. nr.263/22-04-2021 
DECIZIA nr. 263 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
  9.   H.G. nr.763/16-07-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a terenului forestier în suprafață de 13,5337 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 3, aflat pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt
-
  10.   O. nr.585/02-07-2021 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003
-
  11.   O. nr.596/665/3817/497/700/3602/C/20/15675/2039/70/24-02,06-05,19-05,04-06,17-06,28-06,06-07,30-06,18-05-2021 (M.A.E., M.L.P.A., M.E., M.M.P.S., M.F., M.J., S.G.G., D.P.R.P., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului finanțelor, al ministrului justiției, al secretarului general al Guvernului și al secretarului de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară
-
  12.   O. nr.1.300/15-07-2021 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății "Alerte MS"
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.