Monitorul Oficial
nr. 965/8 octombrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.239/08-10-2021 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă si abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.1022/08-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă si abrogarea art. X alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  3.   L. nr.240/08-10-2021 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice
-
  4.   D. nr.1023/08-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfășurarea adunărilor publice
-
  5.   L. nr.241/08-10-2021 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
-
  6.   D. nr.1024/08-10-2021 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
-
  7.   L. nr.242/08-10-2021 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii recunostinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
-
  8.   D. nr.1025/08-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii recunostinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004
-
  9.   L. nr.243/08-10-2021 
LEGE pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român
-
  10.   D. nr.1026/08-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român
-
  11.   L. nr.244/08-10-2021 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă
-
  12.   D. nr.1.027/08-10-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă
-
  13.   D.C.C. nr.383/08-06-2021 
DECIZIA nr. 383 din 8 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) a patra liniuță raportate la art. 26 alin. (1) lit. b) si alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  14.   H.G. nr.1.039/29-09-2021 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiții si a reevaluării
-
  15.   H.G. nr.1.040/29-09-2021 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
-
  16.   Decizie nr.504/08-10-2021 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Felicia Mariana Stan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
-
  17.   Decizie nr.505/08-10-2021 
DECIZIE privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor funcției de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
-
  18.   Decizie nr.506/08-10-2021 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Mădălin Giurcău din funcția de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor
-
  19.   O. nr.3.504/24-09-2021 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului culturii si identității naționale nr. 2.515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice si în zonele construite protejate
-


Duminică, 03 iulie 2022, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.