Monitorul Oficial
nr. 1097/17 noiembrie 2021

Publicare
  1.   L. nr.273/16-11-2021 
LEGE pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  2.   D. nr.1.113/16-11-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  3.   D.C.C. nr.537/14-09-2021 
DECIZIA nr. 537 din 14 septembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, precum și ale art. I pct. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 40/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
-
  4.   H.G. nr.1.219/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol"
-
  5.   H.G. nr.1.220/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru municipiul Rădăuți, județul Suceava
-
  6.   H.G. nr.1.221/17-11-2021 
HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății
-
  7.   Decizie nr.547/17-11-2021 
DECIZIE privind eliberarea domnului Robert-Viorel Chioveanu din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
-


Duminică, 03 iulie 2022, 17:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.