Monitorul Oficial
nr. 1198/17 decembrie 2021

Rectificare:
  1.   H.G. nr.992/17-09-2021 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităti administrativ- teritoriale afectate de calamitătile naturale
-
  2.   O. nr.1.962/29-10-2021 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități
-
Publicare
  3.   L. nr.285/08-12-2021 
LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 aprilie 2021
-
  4.   D. nr.1.275/08-12-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg la 20 aprilie 2021
-
  5.   L. nr.303/16-12-2021 
LEGE pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  6.   D. nr.1.304/15-12-2021 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  7.   D.C.C. nr.794/23-11-2021 
DECIZIA nr. 794 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 161/2019 pentru modificarea și' completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
  8.   Decizie nr.584/17-12-2021 
DECIZIE privind eliberarea domnului Daniel Grigoroiu-Norocel din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  9.   O. nr.2.349/16-12-2021 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor
-
  10.   H. nr.4/15-12-2021 (A.N.E.A.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea "Standardelor de evaluare a bunurilor" obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare
-


Duminică, 03 iulie 2022, 19:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.