Monitorul Oficial
nr. 451/25 noiembrie 1998

Publicare
  1.   H.G. nr.829/19-11-1998 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din coordonarea Ministerului de Interne
T
  2.   H.G. nr.835/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii în România a Corporației GRAIN INDUSTRY ALLIANCE, cu sediul în Manhattan - Kansas, S.U.A.
V
  3.   H.G. nr.836/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Zătreni, județul Vâlcea"
-
  4.   H.G. nr.837/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea alimentării cu căldură a consumatorilor din zona CT 3, MICRO XIV Buzău, județul Buzău"
-
  5.   H.G. nr.838/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare în orașul Seini, județul Maramureș"
-
  6.   H.G. nr.839/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Tisău, județul Buzău"
-
  7.   H.G. nr.840/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Pogoanele, județul Buzău"
-
  8.   H.G. nr.841/19-11-1998 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Extinderea și reabilitarea sistemului de canalizare-epurare al municipiului Sibiu, etapa I, județul Sibiu"
-
  9.   O. nr.81/N/19a/7.115/26-10,27-10-1998 (M.L.P.A.T., D.A.P.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al șefului Departamentului pentru Administrație Publică Locală, secretar de stat, pentru modificarea și completarea Ordinului nr.59/N/1998-19a/3.822/1998 privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr.413/1998 pentru refacerea locuințelor afectate de calamitățile naturale produse în luna iunie 1998
-
  10.   O. nr.2.113/06-11-1998 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind participarea la tratativele desfășurate în vederea vânzării pachetelor de acțiuni deținute de Fondul Proprietății de Stat la societățile comerciale
-
  11.   O. nr.2.165/16-11-1998 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor prudențiale privind managementul societăților comerciale din domeniul asigurărilor
-


Marți, 18 decembrie 2018, 16:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.