Monitorul Oficial
nr. 477/11 decembrie 1998

Publicare
  1.   L. nr.230/09-12-1998 
LEGE pentru proclamarea Zilei Solidarității Naționale împotriva Dictaturii
V
  2.   D. nr.427/02-12-1998 
DECRET privind promulgarea Legii pentru proclamarea Zilei Solidarității Naționale împotriva Dictaturii
-
  3.   L. nr.231/09-12-1998 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
T
  4.   D. nr.432/05-12-1998 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
-
  5.   L. nr.232/09-12-1998 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice
V
  6.   D. nr.433/05-12-1998 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeană în domeniul cercetării științifice și tehnice
-
  7.   L. nr.233/09-12-1998 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
V
  8.   D. nr.434/05-12-1998 
DECRET pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998
-
  9.   L. nr.234/09-12-1998 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României și Banca Nordică de Investiții, semnat la București la 26 august 1998
V
  10.   D. nr.435/05-12-1998 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiară dintre Guvernul României și Banca Nordică de Investiții, semnat la București la 26 august 1998
-
  11.   L. nr.237/09-12-1998 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
T
  12.   D. nr.438/05-12-1998 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
-
  13.   Apel/10-12-1998 
APELUL Camerei Deputaților cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la adoptarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a Declarației universale a drepturilor omului
T
  14.   H.G. nr.873/08-12-1998 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dialog Social
A
  15.   H.G. nr.875/08-12-1998 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Protecția Copilului
A
  16.   H.G. nr.876/08-12-1998 
HOTĂRÂRE pentru completarea și modificarea Hotărârii Guvernului nr.517/1994 privind taxa de înscriere și de abonament pentru serviciul public de televiziune
A
  17.   O. nr.145/04-11-1998 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele percepute pentru actele emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii minelor nr.61/1998
-
  18.   O. nr.715/25-11-1998 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
A
  19.   Decizie nr.6/02-12-1998 (C.N.V.M.)
DECIZIE privind numirea în funcția de comisar general al Bursei de Valori București
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.