Monitorul Oficial
nr. 17/21 ianuarie 1999

Publicare
  1.   D. nr.23/15-01-1999 
DECRET pentru numirea în funcție a unor magistrați
-
  2.   D. nr.24/15-01-1999 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unor magistrați
-
  3.   H.G. nr.9/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind programul de participare a României cu pavilion național la târguri și expoziții internaționale în anul 1999, cu finanțare de la bugetul de stat
T
  4.   H.G. nr.10/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
T
  5.   H.G. nr.11/14-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome "Unifarm", regie autonomă de interes național de sub autoritatea Ministerului Sănătății
T
  6.   H.G. nr.12/14-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.177/1997 privind numirea președintelui părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă și a reprezentanților părții române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară
-
  7.   H.G. nr.16/18-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Imprimeria Națională", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.596/1992 privind înființarea Regiei Autonome "Imprimeria Națională", republicată
-
  8.   H.G. nr.18/18-01-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui spor de 20% din salariul de bază personalului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare care lucrează în condiții de izolare
V
  9.   O. nr.1.770/30-12-1998 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare utilizate la execuția pereților-membrană ce intră în componența cazanelor de abur și a cazanelor de apă fierbinte CR 17-98
-


Luni, 03 octombrie 2022, 01:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.