Monitorul Oficial
nr. 313/30 iunie 1999

Publicare
  1.   O.U.G. nr.104/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999
T
  2.   O.U.G. nr.105/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999
V
  3.   O.U.G. nr.106/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
T
  4.   O.U.G. nr.107/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 43 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată
A
  5.   O.U.G. nr.108/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat
N
  6.   O.U.G. nr.110/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
  7.   O.U.G. nr.111/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000
T
  8.   O.U.G. nr.112/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999
-
  9.   O.U.G. nr.121/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr.9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
T
  10.   O.U.G. nr.122/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
A
  11.   O.U.G. nr.109/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale
-
  12.   O.U.G. nr.120/30-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
V
  13.   Amend./21-06-1999 
AMENDAMENT din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999
V


Duminică, 22 mai 2022, 19:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.