Monitorul Oficial
nr. 201/10 mai 2000

Rectificare:
  1.   H.G. nr.317/20-04-2000 
HOTĂRÂRE privind stabilirea sumelor forfetare care se plătesc de Ministerul Educației Naționale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată și, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor și studenților
T
Publicare
  2.   H.G. nr.331/26-04-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.6/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației
A
  3.   H.G. nr.349/02-05-2000 
HOTĂRÂRE privind trecerea a 5 centre pentru testarea soiurilor și a unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă
V
  4.   O. nr.26/11-01-2000 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transporturi pe calea ferată
-
  5.   O. nr.45/21-01-2000 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru fabricarea ușilor, ferestrelor, caselor prefabricate și a panourilor pentru construcții
-


Marți, 16 august 2022, 03:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.