Monitorul Oficial
nr. 83/19 februarie 2001

Publicare
  1.   O.U.G. nr.17/26-01-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
A
  2.   O.U.G. nr.21/08-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
SE
  3.   O.U.G. nr.22/08-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
SE
  4.   O.U.G. nr.23/08-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale
N
  5.   H.G. nr.231/08-02-2001 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.166/2000 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
-
  6.   H.G. nr.235/08-02-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor
A
  7.   H.G. nr.236/08-02-2001 
HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de subprefect al municipiului București
-
  8.   O. nr.156/3/13-02,09-01-2001 (M.F.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor
A
  9.   H.G. nr.219/26-01-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea execuției unor pasarele pietonale și amenajarea unor treceri pentru bicicliști și persoane cu handicap locomotor pe drumul național DN 1, sectorul București-Ploiești
V


Duminică, 14 august 2022, 06:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.