Monitorul Oficial
nr. 264/23 mai 2001

Publicare
  1.   L. nr.246/16-05-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
V
  2.   D. nr.327/15-05-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
-
  3.   L. nr.248/16-05-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare la fabricarea de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare
T
  4.   D. nr.329/15-05-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare la fabricarea de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare
-
  5.   L. nr.249/16-05-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
V
  6.   D. nr.330/15-05-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
-
  7.   L. nr.251/16-05-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I
V
  8.   D. nr.332/15-05-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I
-
  9.   L. nr.253/16-05-2001 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea art.43 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată
SE
  10.   D. nr.334/15-05-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea art. 43 din Legea administrației publice locale nr.69/1991, republicată
-
  11.   O.U.G. nr.71/17-05-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
  12.   O. nr.76/09-05-2001 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr.24/2001 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.