Monitorul Oficial
nr. 344/28 iunie 2001

Publicare
  1.   L. nr.320/26-06-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
A
  2.   D. nr.445/21-06-2001 
DECRET privind acreditarea unor ambasadori
-
  3.   D. nr.446/21-06-2001 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul de Informații Externe și trecerea acestuia în rezervă
-
  4.   D. nr.447/21-06-2001 
DECRET privind trecerea în rezervă a unor generali din Ministerul Apărării Naționale
-
  5.   D.C.C. nr.105/11-04-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și 31 din Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România, republicată
-
  6.   H.G. nr.569/14-06-2001 
HOTĂRÂRE privind modificarea pct. 3 și 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 404/2001 pentru desemnarea reprezentanților Guvernului în Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională
-
  7.   O. nr.1.195/11-06-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile și competențele de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Finanțelor Publice
A
  8.   O. nr.1.291/19-06-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind îmbunătățirea activității de certificare a bilanțurilor contabile și a conturilor de execuție bugetară, prin persoane fizice sau juridice agreate, la instituțiile publice cu mai puțin de 25 de posturi
A
  9.   D. nr.450/25-06-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
-


Marți, 22 octombrie 2019, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.