Monitorul Oficial
nr. 848/29 decembrie 2001

Publicare
  1.   O.U.G. nr.171/13-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora
A
  2.   O.U.G. nr.186/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea sistemului de declarații de livrare a tutunului brut
V
  3.   O.U.G. nr.187/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar
V
  4.   O.U.G. nr.188/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
V
  5.   Protocol/28-11-2001 
PROTOCOL pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
V
  6.   O.U.G. nr.189/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii
A
  7.   O.U.G. nr.193/27-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr.48/1992
A
  8.   H.G. nr.1.292/20-12-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001 al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învățământului și științei
T
  9.   H.G. nr.1.293/20-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001 al Regiei Autonome "Rami-Dacia" din subordinea Ministerului de Interne
T
  10.   O.U.G. nr.190/20-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal
A


Vineri, 20 mai 2022, 20:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.