Monitorul Oficial
nr. 248/12 aprilie 2002

Publicare
  1.   L. nr.182/12-04-2002 
LEGE privind protecția informațiilor clasificate
V
  2.   D. nr.284/12-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind protecția informațiilor clasificate
-
  3.   D. nr.280/09-04-2002 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000
-
  4.   O. nr.86/1.108/19-03,20-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală primară
V


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 14:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.