Monitorul Oficial
nr. 274/24 aprilie 2002

Rectificare:
  1.   O. nr.32/12-02-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și comerțului nr.54/2000 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securității utilizatorilor de jucării
A
  2.   O.U.G. nr.45/11-04-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
i
Publicare
  3.   H.G. nr.357/15-04-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat și public al statului, în suprafață totală de 7.696,11 ha, și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
i


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.