Monitorul Oficial
nr. 305/9 mai 2002

Publicare
  1.   L. nr.218/23-04-2002 
LEGE privind organizarea și funcționarea Poliției Române
V
  2.   D. nr.325/19-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  3.   D.C.C. nr.132/18-04-2002 
DECIZIE cu privire la constituționalitatea prevederilor art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
  4.   H.G. nr.1.347/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
I
  5.   H.G. nr.389/18-04-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri, proprietate privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe
i
  6.   H.G. nr.394/18-04-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea privată a statului și în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe
i
  7.   H.G. nr.407/25-04-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002 pentru lucrările de construcție la așezământul monahal de la Mânăstirea Nicula din județul Cluj și la Catedrala Ortodoxă din Cluj-Napoca
i


Vineri, 20 mai 2022, 14:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.