Monitorul Oficial
nr. 543/25 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.493/11-07-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
A
  2.   D. nr.670/10-07-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
-
  3.   D. nr.714/18-07-2002 
DECRET privind numirea unui membru al consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  4.   D.C.C. nr.179/20-06-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996, cu modificările ulterioare
-
  5.   D.C.C. nr.185/25-06-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14, 25 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001
-
  6.   D.C.C. nr.190/25-06-2002 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. a) alineatul ultim, precum și ale art. 51 alin. (1) lit. x) și alin. (2) liniuța a 14-a din Ordonanța Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare
-
  7.   O. nr.957/22-07-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de depunere a Declarației privind impozitul pe profit pentru exercițiul fiscal 1 ianuarie - 30 iunie 2002
T


Miercuri, 29 iunie 2022, 22:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.