Monitorul Oficial
nr. 723/3 octombrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.538/27-09-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
SE
  2.   D. nr.766/26-09-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2001 privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București
-
  3.   L. nr.539/27-09-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea
SE
  4.   D. nr.767/26-09-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2001 privind înființarea Universității "Emanuel" din Oradea
-
  5.   L. nr.540/27-09-2002 
LEGE privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
V
  6.   D. nr.768/26-09-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
Rectificare:
  7.   O.G. nr.61/30-01-2000 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A
V
  8.   H.G. nr.612/13-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea privată a statului și din administrarea Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. București Sucursala Electrocentrale București - în proprietatea publică a municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chișcani până în municipiul Brăila
i
Publicare
  9.   D. nr.771/26-09-2002 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului 13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
V
  10.   H.G. nr.1.063/25-09-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Ialomița și în administrarea Consiliului Județean Ialomița
i
  11.   O. nr.4.382/1209/05-09,16-09-2002 (M.E.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
V


Luni, 15 august 2022, 12:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.