Monitorul Oficial
nr. 765/21 octombrie 2002

Republicare:
  1.   L. nr.17/07-08-1990 
LEGE privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
V
Publicare
  2.   O. nr.592/25-06-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător
A
  3.   O. nr.1.470/04-10-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 703/1998 privind aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române RACR-IA/Închirierea de aeronave de către operatorii aerieni români autorizați pentru transport aerian public, cu modificările ulterioare
-
  4.   Decizie nr.6/18-01-2002 (C.C.)
DECIZIE privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială "Cimus" - S.A. Câmpulung, prin dobândirea controlului unic direct asupra Societății Comerciale "Carpați Cimus Betoane" - S.A. București
-


Joi, 20 ianuarie 2022, 09:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.