Monitorul Oficial
nr. 832/19 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.614/13-11-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic
A
  2.   D. nr.910/12-11-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic
-
  3.   L. nr.615/13-11-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
SE
  4.   D. nr.911/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
-
  5.   D.C.C. nr.276/24-10-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 145 și 147 din Codul penal
-
  6.   D.C.C. nr.291/05-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții
-
  7.   H.G. nr.1.253/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
I
  8.   H.G. nr.1.254/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea unor credite externe și/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, necesare pentru finanțarea Programului de reabilitare a stațiilor de cale ferată din orașele reședință de județ
V
  9.   H.G. nr.1.255/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
i
  10.   H.G. nr.1.257/07-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
V
  11.   H.G. nr.1.260/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.
V
  12.   H.G. nr.1.261/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea de către România de asistență cu titlu gratuit pentru ajutorarea Afganistanului
i
  13.   H.G. nr.1.262/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Română
i
  14.   H.G. nr.1.263/07-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru trecerea unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Rocar" - S.A. în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București
i
  15.   H.G. nr.1.264/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport internațional și cazare pentru un invitat al Ministerului Afacerilor Externe
i
  16.   O. nr.523/11-11-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privați în vederea achiziționării de animale de reproducție, creștere și îngrășare, din speciile taurine și porcine, și procurării de utilaje noi specifice activităților din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul "Dezvoltarea agriculturii românești"
V


Duminică, 28 noiembrie 2021, 20:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.