Monitorul Oficial
nr. 964/28 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.681/19-12-2002 
LEGE privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
V
  2.   D. nr.1.059/18-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
-
  3.   L. nr.682/19-12-2002 
LEGE privind protecția martorilor
V
  4.   D. nr.1.060/18-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind protecția martorilor
-
  5.   H.G. nr.1.483/18-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea prețurilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurenței nr. 21/1996, a impozitului pe țiței și gaze din producția internă și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării și modernizării producției la produsele respective, precum și pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare și nemetalifere care se subvenționează de la bugetul de stat în anul 2003
A
  6.   H.G. nr.1.484/18-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea execuției bugetelor acțiunilor și proiectelor derulate în anul 2002 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
I
  7.   H.G. nr.1.485/18-12-2002 
HOTĂRÂRE privind instituirea Programului național "Centenarul Ion Irimescu - 2003"
I
  8.   O. nr.644/17-12-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizează evaluarea conformității aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
A
  9.   O. nr.6/19-12-2002 (B.N.R.)
ORDIN
-
  10.   C. nr.47/18-12-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
A


Sâmbătă, 28 mai 2022, 18:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.