Monitorul Oficial
nr. 70/3 februarie 2003

Publicare
  1.   L. nr.50/21-01-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
-
  2.   D. nr.64/20-01-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
-
  3.   L. nr.52/21-01-2003 
LEGE privind transparența decizională în administrația publică
V
  4.   D. nr.66/20-01-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transparența decizională în administrația publică
-
  5.   H.G. nr.1.555/18-12-2002 
HOTĂRÂRE privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale
A
  6.   H.G. nr.1.596/18-12-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Sadu" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
-
  7.   H.G. nr.20/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  8.   H.G. nr.30/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997
-
  9.   H.G. nr.32/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil în proprietatea publică a județului Olt și în administrarea Consiliului Județean Olt
i
  10.   O. nr.41/23-12-2002 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2000 și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2002 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică
-
  11.   Decizie nr.3.211/14-01-2003 (C.S.A.)
DECIZIE pentru stabilirea stării de insolvență a Societății Comerciale "Grupul de Asigurări Român - Grup AS" - S.A.
i


Joi, 11 august 2022, 18:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.