Monitorul Oficial
nr. 99/18 februarie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.66/23-01-2003 
HOTĂRÂRE privind cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cuvenită polițiștilor
A
  2.   H.G. nr.67/23-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori efectuat la București la 23 septembrie 2002 și la Zagreb la 11 octombrie 2002 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999
-
  3.   H.G. nr.81/23-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne
-
  4.   H.G. nr.96/23-01-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, și în administrarea Grupului Școlar Energetic nr. 1 Târgu Jiu
i
  5.   H.G. nr.103/30-01-2003 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor pe anul 2003, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru Arhiepiscopia Romano-Catolică București
i
  6.   O. nr.1.202/24-12-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru contingentarea consumului și producției de substanțe care epuizează stratul de ozon, în anul 2003
-
  7.   O. nr.13/27-01-2003 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 33/2003 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
-
  8.   O. nr.21/16-01-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 432/2002
A
  9.   O. nr.31/13/14-01,28-01-2003 (M.L.P.T.L., M.A.N.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerințelor de siguranță pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5
V
  10.   O. nr.59/23-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
-
  11.   O. nr.3.214/31-01-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea salariului de merit în învățământul preuniversitar
-


Marți, 28 iunie 2022, 08:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.