Monitorul Oficial
nr. 57/31 ianuarie 2003

Publicare
  1.   L. nr.51/21-01-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță
A
Rectificare:
  2.   L. nr.73/04-05-2000 
LEGE privind Fondul pentru mediu
A
Publicare
  3.   D. nr.65/20-01-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță
-
  4.   D. nr.71/27-01-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Cavaler
i
  5.   H.G. nr.8/09-01-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea strategiei de privatizare a Societății Comerciale "Faur" - S.A. București, societate comercială inclusă în componenta "Privatizare a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
-
  6.   H.G. nr.9/09-01-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni Dunăre-CHE Islaz"
i
  7.   H.G. nr.10/09-01-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești"
i
  8.   H.G. nr.16/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informații în administrarea Muzeului Bran, județul Brașov
i
  9.   H.G. nr.17/16-01-2003 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
i
  10.   H.G. nr.36/16-01-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
-


Duminică, 23 ianuarie 2022, 16:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.