Monitorul Oficial
nr. 122/26 februarie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.140/06-02-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Padina, județul Buzău
I
  2.   O. nr.6/139/07-01,03-02-2003 (M.L.P.T.L., M.A.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului administrației publice privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului și a siguranței circulației pe drumurile publice de interes național și județean
-
  3.   O. nr.49/14/28-01-2003 (M.I.R., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă
A
  4.   O. nr.84/13-02-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resuselor privind instituirea procedurii de administrare specială și de supraveghere financiară la unele societăți comerciale
-
Republicare:
  5.   O.G. nr.96/27-08-1998 
ORDONANȚĂ privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
A
Publicare
  6.   O. nr.169/31-01-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformității navelor care arborează pavilionul român cu regulile și reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a competențelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăților de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană și ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
A
  7.   O. nr.198/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
  8.   O. nr.200/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
-


Miercuri, 20 martie 2019, 10:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.