Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Informații economice > Mai 2016 > Cheltuieli pentru exercitare mandat Versiunea pentru printare
Cheltuieli suportate din bugetul Camerei Deputatilor pentru exercitarea mandatului legislatura 2012, mai 2016

Alte informații detaliate vor fi comunicate la cerere, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001.

1. CAZARE DEPUTAȚI

Baza legală: Legea nr.96/2006, privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată

Art. 41. - (2) Deputaților și senatorilor care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau județul Ilfov li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe baza de declarație pe propria răspundere care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea chetuielilor de cazare în municipiul București. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai putin de jumătate din indemnizația brută a deputatului, respectiv al senatorului;

(3) De … dreptul de decontare a cazarii în teritoriu, în unități de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizația lunară brută pentru fiecare noapte beneficiază deputații sau senatorii care:

  1. efectueaza deplasări în țară din însărcinarea președintelui Camerei Deputaților sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor doua Camere, a birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;
  2. nu domiciliază în circumscripțiile electorale în care au fost aleși, pe timpul deplasării în aceste circumscripții, în vederea îndeplinirii activităților legate de desfășurarea mandatului;
  3. deputații care reprezintă organizațiile cetățeniilor aparținând minorităților naționale, care se deplasează în alte localități din țară, în afara celei de domiciliu, pentru activitățile legate de exercitarea mandatului.

(4) Deputații și senatorii care se deplasează în timpul vacanțelor parlamentare în cadrul circumscripțiilor electorale în care au fost aleși, altele decât cele în care au domiciliul, sau la București, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiază de ..... cazare conform alin. (1) - (3), în limita numărului de zile stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv de Biroul permanent al Senatului.

Cheltuieli cu cazarea deputatilor - luna mai 2016 1.402.002 lei

2. TRANSPORT DEPUTATI

Baza legală: Legea nr.96/2006, privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicata,

Art. 45. - (1) Deputații și senatorii beneficiază, pe perioada mandatului, de transport gratuit intern pe calea ferată cu orice categorie de trenuri de călători. Biletele de călătorie se vor elibera pe baza legitimației de deputat sau de senator.

...

(3) Opțional, prin renuntarea la dreptul prevazut la alin. (2) (autoturism pentru desfășurarea activităților legate de exercitarea mandatului), deputații și senatorii pot beneficia de o sumă forfetară al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a birourilor permanente, în funcție de resursele bugetare ale celor două Camere, pentru acoperirea cheltuielilor de transport din circumscripție, pe bază de declarație pe proprie răspundere, care reprezintă document justificativ.

(4) Deputații și senatorii care folosesc autoturismul pentru a se deplasa din circumscripția electorală în care au domiciliul la lucrările Parlamentului și inapoi, cei care au domiciliul în Bucuresti și se deplasează în circumscripția electorală în care au fost aleși și înapoi, precum și cei care se deplasează din localitatea de domiciliu in circumscripția electorală în care au fost aleși și înapoi, dacă nu au folosit mijloacele de transport prevăzute la alin.(1) și (6), vor primi contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcurși, cel mult pentru un drum dus-intors săptămânal.

(5) Beneficiază de facilitățile prevăzute la alin.(4) deputații și senatorii care se deplasează din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigură transportul la București și inapoi.

(6) Deputații și senatorii care nu au domiciliul în municipiul Bucuresti și se deplasează în municipiul București pentru a participa la lucrările Parlamentului, precum și deputații și senatorii care au domiciliul în municipiul București și se deplasează in circumscripția electorală în care au fost aleși beneficiază de transport gratuit sau de decontarea cheltuielilor de transport pe liniile aeriene interne pentru o călătorie dus-intors pe săptămâna.

(7) Beneficiază de facilitățile prevăzute la alin. (4) deputații sau senatorii care efectuează deplasări în țară, ca urmare a hotărârilor birourilor permanente ale celor două Camere, deciziei președintelui Camerei Deputaților și, respectiv, Senatului, a liderilor de grup și a președintilor comisiilor permanente, pentru activități legate de exercitarea mandatului.

(8) Deputații și senatorii care se deplasează în timpul vacanțelor parlamentare în cadrul circumscripțiilor electorale în care au fost aleți sau în municipiul București, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de exercitarea mandatului, beneficiază de un număr de călătorii cu avionul, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului.

(9) La sfârșitul mandatului, pentru o perioadă de 30 de zile, deputații și senatorii care nu au mai fost aleși au dreptul de a deconta 6 călătorii, cu mijloacele prevazute la alin. (1) sau cu autoturismul proprietate personală, în condițiile prevazute la alin. (4), pentru efectuarea formalităților de lichidare.

Cheltuieli cu trasportul deputatilor - luna mai 2016 869.402 lei

3. TELEFONIE MOBILA DEPUTATI

Baza legală:

Hotararea nr.5/2013 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare și justificare a sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare și funcționare a birourilor parlamentare,

Art. 13 - (5) Fiecare deputat sau senator are dreptul la un abonament de telefonie mobilă. Decontarea se face în conformitate cu hotărârile birourilor permanente ale Camerei Deputaților, respectiv Senatului.

H.B.P. nr. 649/2013 privind decontarea serviciilor de telefonie mobilă și acces la Internet pentru birourile parlamentare din teritoriu stabilește că:

...pentru membrii Biroului Permanent, liderii grupurilor parlamentare, presedintii de comisii permanente, președintii delegațiilor Parlamentului Romaniei la organizații parlamentare internaționale... , costurile pentru telefonia mobilă și acces la Internet de pe telefonul mobil, tableta sau laptop (si traficul suplimentar) se suportă integral din bugetul Camerei Deputaților. Pentru ceilalți deputați, se suportă din bugetul Camerei Deputaților costul unui abonament lunar în limita a 10 euro pentru convorbirile și SMS-urile nationale, costul trecerii la un abonament superior, abonament pentru accesul la Internet de pe telefonul mobil si traficul suplimentar, cât și un abonament pentru accesul la Internet pentru tabletă sau laptop, și traficul suplimentar se suportă din suma forfetară. Din venituri proprii se vor suporta costul convorbirilor internaționale - roaming și traficul pe Internet în roaming de pe telefonul mobil, tabletă sau laptop. Deputații alesi in circumscriptia electorala nr. 43 - Diaspora beneficiază de decontarea serviciului de roaming potrivit HBP reunite nr. 5/2007.

Cheltuieli cu telefonia mobila - luna mai 2016 38.950 lei

  1. Pentru membrii Biroului Permanent, liderii de grupuri parlamentare, președintii de comisii, președintii delegațiilor Parlamentului Romaniei la organizații parlamentare internaționale - abonamentul lunar suportat din bugetul Camerei Deputatilor
  2. Pentru deputați, abonamentul lunar suportat din bugetul Camerei Deputaților
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 iulie 2020, 11:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro