Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 18-03-1998

Questions & Interpellations recorded in 18-03-1998

1. Interpellation no.213B/18-03-1998
Referitor la oprirea producției sub incidența Ordonanței de urgență nr.82/1997 la SAB Rădăuți producătoare de alcool etilic de fermentație, bere, amidon, dextrină.
2. Question no.344A/18-03-1998
Referitor la problema sediilor adecvate pentru o serie de instituții ale statului de drept precum și reconsiderarea situației unor imobile ocupate de foste partide politice.
3. Question no.345A/18-03-1998
Ce se are în vedere în anul 1998 pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate ale agențiilor de protecție a mediului.
4. Question no.346A/18-03-1998
Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.
5. Question no.347A/18-03-1998
Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.
6. Question no.348A/18-03-1998
Referitor la legalitatea angajării directorului F.P.S. Caraș-Severin.
7. Question no.349A/18-03-1998
Vă rugăm a vă pronunța asupra legalității, respectiv implicațiile financiare ale dispoziției primarului municipiului Călărași, privind selecțiile de oferte pentru reparațiile curente la unitățile de învățământ și sănătate.
8. Question no.350A/18-03-1998
Solicităm o sinteză, cu comentariile și cifrele reale din sistemul sanitar.
9. Question no.351A/18-03-1998
Referitor la tranzacționarea acțiunilor emise de SC TUROAG SA din Roman județul Neamț.
10. Question no.352A/18-03-1998
Referitor la interpretarea dată prevederilor art.9 alin.4 lit.b din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, așa cum a fost modificată de Legea nr.169/1997, în sensul că, în teritoriu se absolutizează de către comisiile locale, rolul de dovadă

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 february 2019, 1:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro