Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 23-02-2010

Questions & Interpellations recorded in 23-02-2010

1. Interpellation no.1116B/23-02-2010
Lipsa pregătirii operațiunilor de dezăpezire pe DN 1, DN1A, DN73.
2. Interpellation no.1117B/23-02-2010
România - coșul de gunoi nuclear al UE?
3. Interpellation no.1118B/23-02-2010
15 familii afectate de alunecările de teren de la Mateești așteaptă despăgubiri de mai bine de un an.
4. Interpellation no.1119B/23-02-2010
Situația Spitalului TBC de la Arad.
5. Interpellation no.1120B/23-02-2010
Petiția domnului Moruzanu Nicolae.
6. Interpellation no.1121B/23-02-2010
Deșeuri pe post de pesticide.
7. Interpellation no.1122B/23-02-2010
Costurile pentru tronsonul de autostradă Comarnic - Brașov.
8. Interpellation no.1123B/23-02-2010
Impozitarea agricultorilor "leneși".
9. Interpellation no.1124B/23-02-2010
Din nou despre subvenții.
10. Interpellation no.1125B/23-02-2010
Sprijin financiar pentru comuna Mateești, jud.Vâlcea.
11. Interpellation no.1126B/23-02-2010
Măsuri pentru stoparea creșterii galopante a șomerilor din România.
12. Interpellation no.1127B/23-02-2010
Ce măsuri veți lua pentru o economie funcțională, demnă de UE?
13. Interpellation no.1128B/23-02-2010
Calitatea ouălor de consum.
14. Interpellation no.1129B/23-02-2010
Infrastructura în turism - în așteptare.
15. Interpellation no.1130B/23-02-2010
Învățământul se...distanțează de studenți.
16. Interpellation no.1131B/23-02-2010
Despre traficul de persoane.
17. Interpellation no.1132B/23-02-2010
Creșterea plafonului alocat serviciilor de îngrijire la domiciliu.
18. Interpellation no.1133B/23-02-2010
Se are în vedere un plan pentru amenajarea și construirea corespunzătoare a unor spații pentru turism și recreere în fiecare județ?
19. Interpellation no.1134B/23-02-2010
Dacă aveți un plan pentru introducerea obligativității ca fiecare unitate de învățământ să aibă un medic permanent pentru copii?
20. Interpellation no.1135B/23-02-2010
Măsuri concrete cu referire la dezvoltarea posibilităților tinerilor de participare în activități culturale, sportive, recreative și de dezvoltare personală?
21. Interpellation no.1136B/23-02-2010
Sectorul agroturistic.
22. Interpellation no.1137B/23-02-2010
Alocările bugetare către spitale pentru anul 2009.
23. Interpellation no.1138B/23-02-2010
Solicitările pacienților amânate la nesfârșit.
24. Interpellation no.1139B/23-02-2010
Alimentare cu apă potabilă, jud.Botoșani.
25. Interpellation no.1140B/23-02-2010
Livada din Decebal un pericol.
26. Interpellation no.1141B/23-02-2010
Patrimoniul țării "evaporat".
27. Interpellation no.1142B/23-02-2010
Drumul Național DN 73, Pitești - Câmpulung.
28. Interpellation no.1143B/23-02-2010
Sistemul de învățământ.
29. Interpellation no.1144B/23-02-2010
Securitatea locului de muncă și continuarea formării profesionale.
30. Interpellation no.1145B/23-02-2010
Cantine sociale în jud.Argeș.
31. Interpellation no.1146B/23-02-2010
Situația alunecărilor de teren în jud.Argeș.
32. Interpellation no.1147B/23-02-2010
Situația trenurilor CFR.
33. Interpellation no.1148B/23-02-2010
Pericolul din porumb.
34. Interpellation no.1149B/23-02-2010
Reforma din sistemul agricol.
35. Interpellation no.1150B/23-02-2010
România - ultimul loc din UE privind numărul înnoptărilor.
36. Interpellation no.1151B/23-02-2010
Aparatura veche din spitale.
37. Interpellation no.1152B/23-02-2010
Reorganizarea rețelei de învățământ din jud.Dolj.
38. Interpellation no.1153B/23-02-2010
Comasarea unor unități școlare din Dolj și desființarea celei mai vechi școli din Oltenia, Școala nr.1 "Obedeanu" din Craiova.
39. Interpellation no.1154B/23-02-2010
Finanțarea proiectelor de infrastructură școlară inițiate de primăriile din jud.Arad finanțate prin Ministerul Educației pentru anul 2010 și situația sumelor restante către operatorii ecinomici constructori la 31.12.2009.
40. Interpellation no.1155B/23-02-2010
Situația facturilor restante la plată în sold la 31.12.2009 privind medicamentele compensate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate din jud.Arad.
41. Interpellation no.1156B/23-02-2010
Poluarea iritantă datorată cantităților mari de noxe emise anual de către Arcellor Mittal Galați.
42. Interpellation no.1157B/23-02-2010
Salvarea societății Urban SA Slobozia și declanșarea unei anchete la Direcția de Sănătate Publică Ialomița pentru diminuarea imixtiunilor politice în activitatea instituției.
43. Interpellation no.1158B/23-02-2010
Reforma în învățământ.
44. Interpellation no.1159B/23-02-2010
Finanțarea unităților de învățământ de stat.
45. Interpellation no.1160B/23-02-2010
Legea pensiilor.
46. Interpellation no.1161B/23-02-2010
Abuzurile Autorității Rutiere Române și despăgubirea instructorilor de conducere auto autorizați care au fost împiedicați să lucreze în perioada iunie-noiembrie 2009 de către ARR în unele județe.
47. Interpellation no.1162B/23-02-2010
Exodul medicilor.
48. Interpellation no.1163B/23-02-2010
Memoriul Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, domenii și Servicii Conexe "AGROSTAR".
49. Interpellation no.1164B/23-02-2010
Memoriul Sindicatului Casei de Asigurări de Sănătate Cluj "ASIG SAN".
50. Interpellation no.1165B/23-02-2010
Programe privind calitatea aerului.
51. Interpellation no.1166B/23-02-2010
Memoriul conducerii Școlii cu clasele I-VII "David Prodan" din Cluj-Napoca.
52. Interpellation no.1167B/23-02-2010
Când vor fi acordate diferențele la subvențiile la ovine și caprine pentru anul 2009.
53. Interpellation no.1168B/23-02-2010
Memoriul doctoranzilor de le universitățile clujene UTCN, UBB, USAMV și UMF.
54. Interpellation no.1169B/23-02-2010
Strategia ministerului cu privire la dezvoltarea turistică a zonei Munților Apuseni.
55. Interpellation no.1170B/23-02-2010
Când vor fi acordate diferențele la subvențiile la bovine pentru anul 2009.
56. Interpellation no.1171B/23-02-2010
Școlile postliceale.
57. Interpellation no.1172B/23-02-2010
Strategia ministerului cu privire la programul de împădurire a zonei Munților Apuseni.
58. Interpellation no.1173B/23-02-2010
Subvențiile pentru terenurile agricole.
59. Interpellation no.1174B/23-02-2010
Subfinanțarea sistemului sanitar.
60. Interpellation no.1175B/23-02-2010
În județul Covasna limba maghiară a devenit, de facto, limbă oficială.
61. Interpellation no.1176B/23-02-2010
Petiția domnului Gevat Ismet Nejdet.
62. Interpellation no.1177B/23-02-2010
Referitor la salarizare și sporul de doctorat.
63. Interpellation no.1178B/23-02-2010
Încălcarea drepturilor legale ale foștilor salariați ai Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale.
64. Interpellation no.1179B/23-02-2010
Cu ce deranjează pe o biserică existența unor cabinete medicale, mai mult decât un bar, o cizmărie sau altele?
65. Interpellation no.1180B/23-02-2010
Plante halucinogene.
66. Interpellation no.1181B/23-02-2010
Referitor la vârsta de pensionară de 65 de ani.
67. Interpellation no.1182B/23-02-2010
Care este viziunea economică dezvoltată pentru anul 2010 și cum se preconizează a se reflecta această viziune asupra populației?
68. Interpellation no.1183B/23-02-2010
Alocarea sumelor de bani necesare pentru finalizarea investiției Campus școlar la Vânători Neamț.
69. Interpellation no.1184B/23-02-2010
Modul de funcționare ASRO.
70. Interpellation no.1185B/23-02-2010
Sănătatea elevilor, pusă la colț.
71. Interpellation no.1186B/23-02-2010
Reabilitarea termică.
72. Interpellation no.1187B/23-02-2010
Tergiversarea eliberării titlurilor de proprietate pentru terenurilor cu vegetație forestieră.
73. Interpellation no.1188B/23-02-2010
Proiectul Ordinului de Ministru "privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenților liceelor pedagogice de a ocupa funcțiile didactice de profesor în învățământul preșcolar și profesor în învățământul primar".
74. Interpellation no.1189B/23-02-2010
Înființarea centrelor de permanență pentru asigurarea continuității asistenței medicale primare.
75. Interpellation no.1190B/23-02-2010
Implementarea defectuoasă a principiului descentralizării la nivelul rețelei de medicină școlară.
76. Interpellation no.1191B/23-02-2010
Confirmarea de către Ministerul Sănătății a tinerilor medici specialiști.
77. Interpellation no.1192B/23-02-2010
Îmbunătățirea actualului sistem de protecție socială din România.
78. Interpellation no.1193B/23-02-2010
Plante etnobotanice.
79. Interpellation no.1194B/23-02-2010
Fraudarea alegerilor.
80. Interpellation no.1195B/23-02-2010
Concurs organizat de Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură pentru ocuparea postului de la Catedra de Management - Mecanizare - Cadastru publicat în Monitorul Oficial nr.755/19.11.2007.
81. Interpellation no.1196B/23-02-2010
Stadiul lucrărilor efectuate și a sumelor plătite societății SC GAUS SRL Timișoara.
82. Interpellation no.1197B/23-02-2010
Vârsta de pensionare.
83. Interpellation no.1198B/23-02-2010
Lucrări de infrastructură de apă uzată.
84. Interpellation no.1199B/23-02-2010
Alocațiile de stat pentru copii.
85. Interpellation no.1200B/23-02-2010
Lucrări de Modernizare a infrastructurii rutiere în jud.Bihor.
86. Interpellation no.1201B/23-02-2010
Neacordarea alocațiilor de stat pentru copii care provin din familii cu venituri peste medie.
87. Interpellation no.1202B/23-02-2010
Clasele Step by Step.
88. Interpellation no.1203B/23-02-2010
Finanțarea ansamblului de locuințe din mun.Râmnicu Sărat.
89. Interpellation no.1204B/23-02-2010
Reorganizarea instituției Poliției Locale.
90. Interpellation no.1205B/23-02-2010
Abrogarea art.6, alin.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, așa cum a fost el introdus prin Legea 277/07.07.2009.
91. Interpellation no.1206B/23-02-2010
15.000 de șomeri în jud.Vâlcea.
92. Interpellation no.1207B/23-02-2010
Finanțarea lucrărilor de infrastructură deja existente.
93. Interpellation no.1208B/23-02-2010
Soluții pentru ajutorarea agricultorilor.
94. Interpellation no.1209B/23-02-2010
Situația dezastruoasă a DN 7 Rm.Vâlcea - Sibiu.
95. Interpellation no.1210B/23-02-2010
Abuzurile prefectului de Vâlcea.
96. Interpellation no.1211B/23-02-2010
Magazinele "de vise", un pericol social.
97. Interpellation no.1212B/23-02-2010
Subfinanțarea administrațiilor publice locale afectează cetățenii.
98. Interpellation no.1213B/23-02-2010
Prezentarea publică a acordului cu FMI.
99. Interpellation no.1214B/23-02-2010
Cheltuirea împrumutului de la FMI.
100. Interpellation no.1215B/23-02-2010
Repere sacre în "Teritorii sacre". Balcicul
101. Interpellation no.1216B/23-02-2010
Repere sacre în "Teritorii sacre". Balcicul
102. Interpellation no.1217B/23-02-2010
Gestionarea fondurilor la nivelul Fondului Proprietatea.
103. Interpellation no.1218B/23-02-2010
Calitatea slabă a serviciilor prestate de compania CEZ Distribuție.
104. Interpellation no.1219B/23-02-2010
Înființarea SEAE.
105. Interpellation no.1220B/23-02-2010
Lipsa unor măsuri anticriză pentru industria media românească.
106. Interpellation no.1221B/23-02-2010
Lipsa de informare a pacientului român.
107. Interpellation no.1222B/23-02-2010
Negocierile între ministerul Economiei și Gazprom.
108. Interpellation no.1223B/23-02-2010
Modificarea încadrării și salarizării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din educatori și învățători în profesori I (S) (cu studii superioare).
109. Interpellation no.1224B/23-02-2010
Beneficiarii Ordonanței 81/2007 sunt trecuți de 70 de ani.
110. Interpellation no.1225B/23-02-2010
15 familii afectate de alunecările de teren de la Mateești așteaptă despăguniri de mai bine de un an.
111. Interpellation no.1226B/23-02-2010
Sprijin financiar pentru com.Mateești, jud.Vâlcea.
112. Interpellation no.1227B/23-02-2010
Sistemul sanitar românesc.
113. Interpellation no.1228B/23-02-2010
Introducerea impozitării suplimentare a terenurilor agricole necultivate.
114. Interpellation no.1229B/23-02-2010
Petiția domnului Erol Agali.
115. Interpellation no.1230B/23-02-2010
Majorări de prețuri la energia electrică.
116. Question no.1920A/23-02-2010
Apelul Asociației 21 Decembrie 1989.
117. Question no.1921A/23-02-2010
Apelul redactorilor-șefi ai revistelor "Literatura și Arta", "Noi", "Florile Dalbe", "Natura".
118. Question no.1922A/23-02-2010
Extindere și modernizare spații verzi.
119. Question no.1923A/23-02-2010
Recalculare punct pensie.
120. Question no.1924A/23-02-2010
Recalculare punct pensie.
121. Question no.1925A/23-02-2010
Planul Național de Dezvoltare Rurală.
122. Question no.1926A/23-02-2010
Memoriul domnului Tatu Dumitrache.
123. Question no.1927A/23-02-2010
Petiția doamnei Curis Lenuța.
124. Question no.1928A/23-02-2010
Petiția domnului Economu Mihai și doamnei Apostol Viorica.
125. Question no.1929A/23-02-2010
Cazuri de violență în școli.
126. Question no.1930A/23-02-2010
Taxe de la elevi.
127. Question no.1931A/23-02-2010
Produsele fast-food.
128. Question no.1932A/23-02-2010
Lista medicamente și modul de compensare.
129. Question no.1933A/23-02-2010
Reabilitare termică a locuințelor.
130. Question no.1934A/23-02-2010
Rata abandonului școlar în ciclurile primar și gimnazial.
131. Question no.1935A/23-02-2010
Care este strategia Guvernului de a găsi măsuri adecvate pentru sporirea capacității de absorbție a fondurilor?
132. Question no.1936A/23-02-2010
Dacă în înțelesul legislației actuale Composesoratele au dreptul de gestionare a fondului cinegetic asupra terenurilor aflate în proprietate privată?
133. Question no.1937A/23-02-2010
Deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul Persoanelor Fizice Autorizate.
134. Question no.1938A/23-02-2010
Creditele pentru studenți.
135. Question no.1939A/23-02-2010
Cazul domnului Mureșan-Chira Gabriel.
136. Question no.1940A/23-02-2010
Perspectivele unui sprijin guvernamental pentru suprafețele agricole afectate de temperaturile extreme.
137. Question no.1941A/23-02-2010
Poluarea industrială a orașului Galați.
138. Question no.1942A/23-02-2010
Rata șomajului.
139. Question no.1943A/23-02-2010
Diminuarea factorilor care amenință sănătatea, chiar viața pacienților în timpul spitalizării.
140. Question no.1944A/23-02-2010
Cerere pentru un microbuz școlar.
141. Question no.1945A/23-02-2010
Abandonul școlar.
142. Question no.1946A/23-02-2010
Referitor la copiii care suferă de tulburări din spectrul autist.
143. Question no.1947A/23-02-2010
Memoriul doamnelor Gorgan Ana, Mătăsaru Maria, Boboc Marina, Boboc Aneta, Bostan Tanța.
144. Question no.1948A/23-02-2010
Lipsa spațiilor de depozitare.
145. Question no.1949A/23-02-2010
Subvențiile pentru agricultori.
146. Question no.1950A/23-02-2010
Asigurarea patrimoniului muzeelor.
147. Question no.1951A/23-02-2010
Proiect de construire a unui depozit național de deșeuri radioactive.
148. Question no.1952A/23-02-2010
Situația ariilor protejate.
149. Question no.1953A/23-02-2010
Criza din industria cinematografică.
150. Question no.1954A/23-02-2010
Lipsa de profesionalism din atelierele auto.
151. Question no.1955A/23-02-2010
Riscurile bolilor profesionale.
152. Question no.1956A/23-02-2010
Furnizarea la cerere, de către companii, a datelor cu caracter personal.
153. Question no.1957A/23-02-2010
Depozitarea deșeurilor nucleare.
154. Question no.1958A/23-02-2010
Riscurile consumului medicamentului AVANDIA.
155. Question no.1959A/23-02-2010
Fraudarea alegerilor.
156. Question no.1960A/23-02-2010
Măsuri privind drumurile forestiere.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 23 march 2019, 6:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro