Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 23-06-2010

Questions & Interpellations recorded in 23-06-2010

1. Interpellation no.1979B/23-06-2010
Repartizarea banilor din fondul de rezervă al Guvernului către primari.
2. Interpellation no.1980B/23-06-2010
Criterii de acordare a împrumutului către autoritățile locale pentru eliminarea blocajelor economice existente pe segmentul bunurilor și serviciilor.
3. Interpellation no.1981B/23-06-2010
Finanțarea lucrărilor executate și nedecontate pe Ordonanța 7/2000 și HG 577.
4. Question no.3464A/23-06-2010
desființarea birourilor de promovare turistică din marile orașe ale Europei.
5. Question no.3465A/23-06-2010
Contractele de întreținere anuală pe DN 1.
6. Question no.3466A/23-06-2010
Reducerile de personal din sectorul bugetar.
7. Question no.3467A/23-06-2010
Măsurile de eficientizare a activității MAI.
8. Question no.3468A/23-06-2010
Modificarea și completareaOUG 156/2007.
9. Question no.3469A/23-06-2010
Aprobarea programelor de acțiune în noile zone vulnerabile la nitrați.
10. Question no.3470A/23-06-2010
Reluarea lucrărilor de amejare a raului Argeșel, la Hârtiești.
11. Question no.3471A/23-06-2010
Amenajarea teritorială a județului Argeș.
12. Question no.3472A/23-06-2010
Reducerea personalului de conducere din minister.
13. Question no.3473A/23-06-2010
Foraje pentru apă potabilă în mediul rural argeșean.
14. Question no.3474A/23-06-2010
Despăgubirea argeșenilor pentru imobilele preluate abuziv.
15. Question no.3475A/23-06-2010
Măsuri de redresare economică.
16. Question no.3476A/23-06-2010
Probleme privind liniștea publică.
17. Question no.3477A/23-06-2010
Disponibilizările din sectorul bugetar prevăzute până la 31 decembrie 2010.
18. Question no.3478A/23-06-2010
Efectele introducerii cotei unice de impozitare de 10% în Bulgaria și Ungaria asupra investițiilor din România.
19. Question no.3479A/23-06-2010
Despre măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și de stimulare a economiei.
20. Question no.3480A/23-06-2010
Economiile realizate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.
21. Question no.3481A/23-06-2010
Măsurile necesare pentru stimularea economiei naționale pe care Guvernul trebuie să le adopte.
22. Question no.3482A/23-06-2010
Resursele financiare atrase de pe urma colectării impozitului forfetar și posibilitatea de eliminare a acestuia.
23. Question no.3483A/23-06-2010
Data certă până la care pensiile vor rămâne diminuate cu 15%.
24. Question no.3484A/23-06-2010
Corelarea programului "Rabla" pentru tractoare cu producția autohtonă de utilaje agricole.
25. Question no.3485A/23-06-2010
Programe de reconversie profesională.
26. Question no.3486A/23-06-2010
Programe pentru șomeri.
27. Question no.3487A/23-06-2010
Măsuri de sprijinire a agricultorilor.
28. Question no.3488A/23-06-2010
Fondurile de tip micro-creditare.
29. Question no.3489A/23-06-2010
Monitorizarea fenomenului copiilor exploatați prin muncă.
30. Question no.3490A/23-06-2010
Donarea de sânge.
31. Question no.3491A/23-06-2010
Prevenirea și combaterea fenomenului de exploatare a copiilor prin muncă.
32. Question no.3492A/23-06-2010
Creșterea calității educației.
33. Question no.3493A/23-06-2010
Măsuri pentru sprijinirea tinerilor din centrele de plasament.
34. Question no.3494A/23-06-2010
Modernizarea infrastructurii feroviare.
35. Question no.3495A/23-06-2010
Parteneriate pentru identificarea cerințelor de pe piața forței de muncă.
36. Question no.3496A/23-06-2010
Instrumente inovatoare de finanțare.
37. Question no.3497A/23-06-2010
Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în mediul rural.
38. Question no.3498A/23-06-2010
Programe de educație continuă.
39. Question no.3499A/23-06-2010
Dezvoltarea culturii antreprenoriale.
40. Question no.3500A/23-06-2010
Burse pentru tinerii din centrele de plasament.
41. Question no.3501A/23-06-2010
Echipamente și tehnologii pentru IMM-uri.
42. Question no.3502A/23-06-2010
Măsuri pentru prevenirea și combaterea abuzului în familie.
43. Question no.3503A/23-06-2010
Programe de consiliere pentru copii victime ale abuzului în familie.
44. Question no.3504A/23-06-2010
Programe pentru părinți.
45. Question no.3505A/23-06-2010
Promovarea României.
46. Question no.3506A/23-06-2010
Dezvoltarea unui sistem educațional antreprenorial.
47. Question no.3507A/23-06-2010
Sprijinirea tinerilor.
48. Question no.3508A/23-06-2010
Stimularea investițiilor din agricultură.
49. Question no.3509A/23-06-2010
Vaccinul pentru nou-născuți.
50. Question no.3510A/23-06-2010
Implementarea programului "Small Bussiness Act".
51. Question no.3511A/23-06-2010
Măsuri de sprijinire a persoanelor afectate de inundații.
52. Question no.3512A/23-06-2010
Programe de informare.
53. Question no.3513A/23-06-2010
Pensie de urmaș.
54. Question no.3514A/23-06-2010
Memoriul doamnei Cănuță Rada.
55. Question no.3515A/23-06-2010
Austeritatea nu va aduce bani la bugetul agriculturii.
56. Question no.3516A/23-06-2010
Accesul bolnavilor la tratamente.
57. Question no.3517A/23-06-2010
Rata abandonului școlar.
58. Question no.3518A/23-06-2010
În ce măsură regiile autonome și companiile de stat contribuie la alimentarea bugetului de stat?
59. Question no.3519A/23-06-2010
Referitor la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.
60. Question no.3520A/23-06-2010
Referitor la copiii din centrele de plasament ajunși în grija asistenților maternali.
61. Question no.3521A/23-06-2010
Fondurile publice.
62. Question no.3522A/23-06-2010
Ce măsuri veți lua pentru achitarea medicamentelor către furnizori?
63. Question no.3523A/23-06-2010
Strategia ministerului pentru crearea unor piețe de desfacere a produselor agricole, care să maximizeze profitul producătorilor și să elimine intermediarii.
64. Question no.3524A/23-06-2010
Care este programul concret în care se va realiza descentralizarea celor 373 de spitale.
65. Question no.3525A/23-06-2010
Dacă în viitor se vor mao aloca bani pentru Programul Național de Reabilitare Termică.
66. Question no.3526A/23-06-2010
Reducerea numărului de paturi din spitale.
67. Question no.3527A/23-06-2010
Reducerea pensiilor și a salariilor.
68. Question no.3528A/23-06-2010
Care este stadiul editării de noi manuale școlare pentru anul 2010-2011.
69. Question no.3529A/23-06-2010
Care sunt subvențiile de care mai pot beneficia agricultorii după punerea în aplicare a măsurilor de austeritate ale Guvernului.
70. Question no.3530A/23-06-2010
Reducerea de cheltuieli.
71. Question no.3531A/23-06-2010
Trecerea unităților sanitare în subordinea administrațiilor locale.
72. Question no.3532A/23-06-2010
Care sunt criteriile de acordare a fondurilor pentru proiectele prevăzute de HG 577/1997?
73. Question no.3533A/23-06-2010
Care sunt criteriile de acordare a fondurilor pentru proiecte prevăzute de Ordonanța 7/2006.
74. Question no.3534A/23-06-2010
Linistea și siguranța cetățeanului.
75. Question no.3535A/23-06-2010
Inscripții exclusiv în limba maghiară amplasate pe instituții publice ale statului român din jud.Harghita.
76. Question no.3536A/23-06-2010
Amplasarea de indicatoare rutiere în limba maghiară.
77. Question no.3537A/23-06-2010
Licitațiile deschise ale Loteriei Române.
78. Question no.3538A/23-06-2010
Contractul de asistență juridică și reprezentare cu firma Rațiu&Rațiu.
79. Question no.3539A/23-06-2010
Situația falezei din Eforie Sud.
80. Question no.3540A/23-06-2010
Referitor la activitatea domnului Marcel Hoară.
81. Question no.3541A/23-06-2010
Investiția de la spitalul municipal Fălticeni.
82. Question no.3542A/23-06-2010
Infrastructura rutieră.
83. Question no.3543A/23-06-2010
Protecția mediului.
84. Question no.3544A/23-06-2010
Stadiul în care se află proiectul de centură de ocolire a municipiului Fălticeni.
85. Question no.3545A/23-06-2010
Cine este responsabil pentru paza gardurilor de protecție?
86. Question no.3546A/23-06-2010
Precizări vânzarea locuințelor ANL.
87. Question no.3547A/23-06-2010
Rata șomajului în România după BIM.
88. Question no.3548A/23-06-2010
Stadiul datoriilor FA Cugir.
89. Question no.3549A/23-06-2010
Precizări vânzarea locuințelor ANL.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 march 2019, 18:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro