Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 30-06-2010

Questions & Interpellations recorded in 30-06-2010

1. Interpellation no.1982B/30-06-2010
Alocarea a 200.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru calamitățile din Uioara de Jos.
2. Interpellation no.1983B/30-06-2010
Măsuri dure anticriză.
3. Interpellation no.1984B/30-06-2010
Care sunt criteriile avute în vedere pentru repartizarea fondurilor necesare proiectelor?
4. Question no.3656A/30-06-2010
Fonduri privind finanțarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010.
5. Question no.3657A/30-06-2010
Soluționarea cererilor de redobândire a cetățeniei române.
6. Question no.3658A/30-06-2010
Licitație achiziție microbuze școlare.
7. Question no.3659A/30-06-2010
Continuarea lucrărilor de amenajare a râului Doamnei la Pietroșani.
8. Question no.3660A/30-06-2010
Plata drepturilor salariale în sistemul sanitar.
9. Question no.3661A/30-06-2010
Dispecerate 112 Iași.
10. Question no.3662A/30-06-2010
Investiții uitate, de ce?
11. Question no.3663A/30-06-2010
Care sunt criteriile la împărțirea banilor?
12. Question no.3664A/30-06-2010
Strategia Guvernului în relația cu FMI.
13. Question no.3665A/30-06-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate către salariați.
14. Question no.3666A/30-06-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate către salariați în perioada 1 ianuarie - 1 iunie 2010.
15. Question no.3667A/30-06-2010
Despăgubire pentru cei ce au avut depozite pentru achiziționarea de autoturisme Dacia.
16. Question no.3668A/30-06-2010
Care este raportul dintre salariul de bază și stimulentele acordate pentru toate categoriile de angajați.
17. Question no.3669A/30-06-2010
Care este stadiul proiectului de amplasare pe teritoriul țării nostre a unor componente din viitorul scut antirachetă.
18. Question no.3670A/30-06-2010
Reducerea achizițiilor publice.
19. Question no.3671A/30-06-2010
Dacă aveți surse de finanțare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și consolidare a obiectivelor avariate.
20. Question no.3672A/30-06-2010
Sprijinirea localităților afectate.
21. Question no.3673A/30-06-2010
Care va fi destinația sumelor alocate lucrărilor pentru 69 de Săli de sport.
22. Question no.3674A/30-06-2010
Referitor la reabilitarea a 10.000 km de drumuri județene și de interes local.
23. Question no.3675A/30-06-2010
Modificarea codului fiscal.
24. Question no.3676A/30-06-2010
Modificarea Codului Fiscal.
25. Question no.3677A/30-06-2010
Efectele devastatoare ale inundațiilor.
26. Question no.3678A/30-06-2010
Ce programe are ministerul pentru diminuarea numărului șomerilor și crearea de noi locuri de muncă.
27. Question no.3679A/30-06-2010
Trecerea unităților medicale în subordinea administrațiilor locale.
28. Question no.3680A/30-06-2010
Ce programe are ministerul pentru sprijinirea angajatorilor care se confruntă cu dificultăți economice.
29. Question no.3681A/30-06-2010
Predarea unităților madicale către autorităților locale fără datorii?
30. Question no.3682A/30-06-2010
Ce strategie are ministerul pentru a preântâmpina pagubele suferite de inundații.
31. Question no.3683A/30-06-2010
Implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor la nivelul jud.Galați.
32. Question no.3684A/30-06-2010
Mortalitatea cauzată de boli cardiovasculare.
33. Question no.3685A/30-06-2010
Efectele devastatore ale inundațiilor.
34. Question no.3686A/30-06-2010
Lucrările cadastrale și de întabulare a 1000 de imobile.
35. Question no.3687A/30-06-2010
Dezvoltare programelor de informare privind inițierea unei afaceri și etapele ei.
36. Question no.3688A/30-06-2010
Siguranța rutieră.
37. Question no.3689A/30-06-2010
Defrișările ilegale.
38. Question no.3690A/30-06-2010
Localitățile afectate de inundații.
39. Question no.3691A/30-06-2010
Despăgubiri acordate și neonorate.
40. Question no.3692A/30-06-2010
Petiția cetățenilor Cherebețiu Teofil Petru, Pop Tulia Flavia, Mardan Maria Satanina și Szilagyi Ioana Doina.
41. Question no.3693A/30-06-2010
Soarta locuitorilor din Aiud și Ocna Mureș afectați de inundații.
42. Question no.3694A/30-06-2010
Soarta Salinei Ocna Mureș.
43. Question no.3695A/30-06-2010
Precizări "Renașterea satului românesc" în jud.Alba.
44. Question no.3696A/30-06-2010
Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție: "Construire grup sanitar și Centrala termică la școala cu clasele I-VIII Călugăreni din jud.Bacău".
45. Question no.3697A/30-06-2010
Realizarea unei treceri la nivel peste calea ferată Golești - Câmpulung Muscel, pe raza orașului Ștefănești, jud.Argeș.
46. Question no.3698A/30-06-2010
Măsuri pentru eficientizarea activității și restructurarea cheltuielilor bugetare la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
47. Question no.3699A/30-06-2010
Descentralizarea unităților sanitare.
48. Question no.3700A/30-06-2010
Digul râului Mureș a fost spart.
49. Question no.3701A/30-06-2010
Intențiile ministerului de desființare a Gărzii Financiare, în contextul "luptei dure contra evaziunii fiscale".
50. Question no.3702A/30-06-2010
Situația implementării normelor UE privind calitatea aerului.
51. Question no.3703A/30-06-2010
Malpraxisul în România.
52. Question no.3704A/30-06-2010
Fermierul român.
53. Question no.3705A/30-06-2010
Fonduri de garantare a IMM-urilor.
54. Question no.3706A/30-06-2010
Serviciile de îngrijire paliativă în România.
55. Question no.3707A/30-06-2010
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la fondurile europene.
56. Question no.3708A/30-06-2010
Participarea IMM-urilor pe piața internă a UE.
57. Question no.3709A/30-06-2010
Legislația din domeniul calității aerului.
58. Question no.3710A/30-06-2010
Dezvoltarea educației nonformale în România.
59. Question no.3711A/30-06-2010
Parteneriate de promovare a culturii românești.
60. Question no.3712A/30-06-2010
Parteneriate cu instituțiile de învățământ.
61. Question no.3713A/30-06-2010
Lucrări de consolidare a infrastructurii.
62. Question no.3714A/30-06-2010
Măsuri de sprijinire a agricultorilor.
63. Question no.3715A/30-06-2010
Parteneriate în vederea elaborării cursurilor de formare profesională.
64. Question no.3716A/30-06-2010
Energia neconvențională.
65. Question no.3717A/30-06-2010
Programe de evaluare.
66. Question no.3718A/30-06-2010
Campanii pentru promovarea turismului românesc.
67. Question no.3719A/30-06-2010
Programele naționale de sănătate.
68. Question no.3720A/30-06-2010
Campanii împotriva violenței în trafic.
69. Question no.3721A/30-06-2010
Promovarea agriculturii ecologice.
70. Question no.3722A/30-06-2010
Scăderea numărului asistenților maternali.
71. Question no.3723A/30-06-2010
Programe de consiliere a persoanelor disponibilizate.
72. Question no.3724A/30-06-2010
Situația beneficiarilor programului "Bursa Specială Guvernul României".
73. Question no.3725A/30-06-2010
Centre de zi pentru copii.
74. Question no.3726A/30-06-2010
Programe pentru protejarea copiilor.
75. Question no.3727A/30-06-2010
Implementarea programului de servicii comunitare.
76. Question no.3728A/30-06-2010
Centre regionale.
77. Question no.3729A/30-06-2010
Mobilitatea forței de muncă.
78. Question no.3730A/30-06-2010
Sistemul de protecție socială.
79. Question no.3731A/30-06-2010
Creșterea TVA.
80. Question no.3732A/30-06-2010
Strategie privind zonele afectate de inundații.
81. Question no.3733A/30-06-2010
Impactul creșterii taxei pe valoare adăugată.
82. Question no.4176A/30-06-2010
Facilități pentru sprijinirea agricultorilor ecologici și a producătorilor după rețete tradiționale.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 march 2019, 2:20
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro