Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 30-06-2010

Întrebări și Interpelări comunicate în 30-06-2010

1. Interpelarea nr.1982B/30-06-2010
Alocarea a 200.000 lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru calamitățile din Uioara de Jos.
2. Interpelarea nr.1983B/30-06-2010
Măsuri dure anticriză.
3. Interpelarea nr.1984B/30-06-2010
Care sunt criteriile avute în vedere pentru repartizarea fondurilor necesare proiectelor?
4. Întrebarea nr.3550A/24-06-2010
Legea 448/2006.
5. Întrebarea nr.3551A/24-06-2010
Stadiul implementării strategiei privind reducerea riscului de inundații.
6. Întrebarea nr.3552A/28-06-2010
Proiectul Primăriei orașului Flămânzi.
7. Întrebarea nr.3553A/28-06-2010
Proiectul "Electrificare cătun Balta Roșie, sat.Prisăcani, oraș Flămânzi.
8. Întrebarea nr.3554A/28-06-2010
Centru de zi pentru copiii aflați în risc.
9. Întrebarea nr.3555A/28-06-2010
"Uzina verde".
10. Întrebarea nr.3556A/28-06-2010
"Creșterea capacității administrative a Orașului Flămânzi - Module de training pentru îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice".
11. Întrebarea nr.3557A/28-06-2010
Proiectul cultural "Festival De Muzică - Hora De La Flămânzi-2010".
12. Întrebarea nr.3558A/28-06-2010
Proiectul cultural "Dimitrie Iov - Jertfa pa Altarul Unității Naționale".
13. Întrebarea nr.3559A/28-06-2010
Introducerea testului Van Staden în actul medical autohton.
14. Întrebarea nr.3560A/28-06-2010
Proiectul "Construirea bază sportivă în zona periurbană oraș Flămânzi".
15. Întrebarea nr.3561A/28-06-2010
Proiectul "Valorificarea potențialului turistic și conservarea moștenirii culturale a orașului Flămânzi prin dezvoltarea durabilă a turismului regional și local".
16. Întrebarea nr.3562A/28-06-2010
Proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea casei de cultură Flămânzi".
17. Întrebarea nr.3563A/28-06-2010
În ce stadiu se află proiectul depus la Primăria orașului Flămânzi - aducțiunea de apă potabilă.
18. Întrebarea nr.3564A/28-06-2010
"Programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii".
19. Întrebarea nr.3565A/28-06-2010
"Amenajare pavilion bucătărie - spălătorie cu extindere salon UAMS N.Bălceascu -Flămânzi".
20. Întrebarea nr.3566A/28-06-2010
"Reabilitarea, extinderea și diversificarea funcțională a spațiului didactic aparținând Grupului Școlar "Nicolae Bălcescu" din orașul Flămânzi.
21. Întrebarea nr.3567A/28-06-2010
"Modernizarea și extinderea Școlii cu clasele I-VIII Poiana, Flămânzi, pentrua acorda șanse egale elevilor".
22. Întrebarea nr.3568A/28-06-2010
"Bazin de înot școlar în orașul Flămânzi".
23. Întrebarea nr.3569A/29-06-2010
Alocarea de fonduri de la bugetul de stat necesare reabilitării imobilului din str.Constantin Brăiloiu nr.7, Timișoara.R
24. Întrebarea nr.3570A/29-06-2010
Instituții competente să controleze activitatea financiară a CARP Timișoara.
25. Întrebarea nr.3571A/29-06-2010
Cererea de inițiere a tratamentului cu Herceptin pentru doamna Crețu Nica Mihaela Elena.
26. Întrebarea nr.3572A/29-06-2010
Situația dosarului 484 din 22.10.2003 al domnului Modest Alexandru de Grigorcea.
27. Întrebarea nr.3573A/29-06-2010
Aprobarea convertirii titlului de despăgubire pentru Olaru Nicolae și Iconia.
28. Întrebarea nr.3574A/29-06-2010
Situația doamnei Zimcea Valeria în contextul prevederilor OUG 40/1999.
29. Întrebarea nr.3575A/29-06-2010
Cazul doamnei Popescu Alexandra.
30. Întrebarea nr.3576A/29-06-2010
Reabilitarea drumului județan 108 S Cernuc-Zalha.
31. Întrebarea nr.3577A/29-06-2010
Sprijinirea inventatorilor români.
32. Întrebarea nr.3578A/29-06-2010
Numărul mare de emigranți români care lucrează fără contracte de muncă și care nu plătesc contribuții sociale.
33. Întrebarea nr.3579A/29-06-2010
Libera circulație a cetățenilor și garantarea dreptului la muncă.
34. Întrebarea nr.3580A/29-06-2010
Aspecte privind aplicarea legilor în vigoare.
35. Întrebarea nr.3581A/29-06-2010
Evitarea riscurilor financiare.
36. Întrebarea nr.3582A/29-06-2010
Dificultăți în aplicarea prevederilor legale.
37. Întrebarea nr.3583A/29-06-2010
Poluarea cu metale grele.
38. Întrebarea nr.3584A/29-06-2010
Consolidarea clădirilor din centrele istorice.
39. Întrebarea nr.3585A/29-06-2010
Școala din comuna Cornești, loc.Tioltiur.
40. Întrebarea nr.3586A/29-06-2010
Tăierea în mod abuziv a materialului lemnos și exploatarea ilegală de roci metamorfice.
41. Întrebarea nr.3587A/29-06-2010
Susținere financiară pentru introducerea sistemului de alimentare cu apă în sistem gravitațional în com.Măneciu, jud.Prahova.
42. Întrebarea nr.3588A/29-06-2010
Implementare Proiect turistic "Drumul Țuicii".
43. Întrebarea nr.3589A/29-06-2010
Sprijin pentru construire șosea ocolitoare pentru Orașul Vălenii de Munte.
44. Întrebarea nr.3590A/29-06-2010
Apelul redactorului șef al revistei "Florile Dalbe" din R.Moldova.
45. Întrebarea nr.3591A/29-06-2010
Construirea unui sediu la Cluj-Napoca.
46. Întrebarea nr.3592A/29-06-2010
Bilete pentru concedii.
47. Întrebarea nr.3593A/29-06-2010
Memoriul domnului Ioan Blaga.
48. Întrebarea nr.3594A/29-06-2010
Memoriul doamnei Ispas Lucreția.
49. Întrebarea nr.3595A/29-06-2010
Petiția domnului Ispas Aurel.
50. Întrebarea nr.3596A/29-06-2010
Reabilitarea clădirii Tribunalului Ploiești.
51. Întrebarea nr.3597A/29-06-2010
Tot mai mulți studenți se îndreaptă către învățământul privat.
52. Întrebarea nr.3598A/29-06-2010
Coplata îi amenință pe transplantați.
53. Întrebarea nr.3599A/29-06-2010
Muncesc pe rupte, dar sunt invalizi în acte.
54. Întrebarea nr.3600A/29-06-2010
55. Întrebarea nr.3601A/29-06-2010
Program de prevenție a obezității în școli.
56. Întrebarea nr.3602A/29-06-2010
Program de prevenție a obezității în școli.
57. Întrebarea nr.3603A/29-06-2010
Tinerii dobândesc în școală doar 2% din competențele cerute la angajare.
58. Întrebarea nr.3604A/29-06-2010
Bancherii, gata să preia acțiuni la firme.
59. Întrebarea nr.3605A/29-06-2010
Situația plăților și numărul de beneficiari în baza aplicării art.37 și 57 din Legea 448/2006 republicată în 2008, pe anul în curs.
60. Întrebarea nr.3606A/29-06-2010
Parteneriate în domeniul protecției mediului.
61. Întrebarea nr.3607A/29-06-2010
Centre de asistență pentru victimele traficului de persoane.
62. Întrebarea nr.3608A/29-06-2010
Înființarea unei linii telefonice pentru victimele violenței în familie.
63. Întrebarea nr.3609A/29-06-2010
Parteneriate media în domeniul prevenirii șicombaterii violenței în familie.
64. Întrebarea nr.3610A/29-06-2010
Campanii privind obezitatea.
65. Întrebarea nr.3611A/29-06-2010
Metode noi de finanțare în domeniul sănătății.
66. Întrebarea nr.3612A/29-06-2010
Măsuri de încurajare a tinerilor capabili de înaltă performanță.
67. Întrebarea nr.3613A/29-06-2010
Măsuri pentru stimularea pieței forței de muncă.
68. Întrebarea nr.3614A/29-06-2010
Programe de formare profesională în domeniul turismului.
69. Întrebarea nr.3615A/29-06-2010
Incluziunea socială a victimelor traficului de persoane.
70. Întrebarea nr.3616A/29-06-2010
Realizarea și implementarea registrelor naționale în domeniul sănătății.
71. Întrebarea nr.3617A/29-06-2010
Parteneriate internaționale în domeniul turismului.
72. Întrebarea nr.3618A/29-06-2010
Efectele uebanizării asupra stării de sănătate a populației.
73. Întrebarea nr.3619A/29-06-2010
Fonduri pentru implantul de stent.
74. Întrebarea nr.3620A/29-06-2010
Accesul la tratamentul gratuit sau compensat pentru bolnavii de hepatită.
75. Întrebarea nr.3621A/29-06-2010
Campanii de informare și promovare a drepturilor pacienților.
76. Întrebarea nr.3622A/29-06-2010
Campanii în școli.
77. Întrebarea nr.3623A/29-06-2010
Campanii de informare cu privire la incidența hepatitei cronice.
78. Întrebarea nr.3624A/29-06-2010
Incidența virusurilor hepatice B și C.
79. Întrebarea nr.3625A/29-06-2010
Substanțele cu proprietăți psihoactive.
80. Întrebarea nr.3626A/29-06-2010
Programe pentru consilierea agresorilor familiali.
81. Întrebarea nr.3627A/29-06-2010
Tratamentul pacienților transplantați.
82. Întrebarea nr.3628A/29-06-2010
Pacienții cu boli rare și sepsis sever.
83. Întrebarea nr.3629A/29-06-2010
Referitor la finanțarea proiectelor de electrificare.
84. Întrebarea nr.3630A/29-06-2010
Accesul bolnavilor la tratament.
85. Întrebarea nr.3631A/29-06-2010
Stimularea angajatorilor.
86. Întrebarea nr.3632A/29-06-2010
Măsuri de sprijinire a agroturismului.
87. Întrebarea nr.3633A/29-06-2010
Măsuri pentru siguranța pacienților.
88. Întrebarea nr.3634A/29-06-2010
Îmbunătățirea calității serviciilor turistice în România.
89. Întrebarea nr.3635A/29-06-2010
Cooperare în domeniul combaterii fenomenului privind traficul de persoane.
90. Întrebarea nr.3636A/29-06-2010
Serviciile de sănătate în mediul rural.
91. Întrebarea nr.3637A/29-06-2010
Sprijinirea grupurilor cu risc crescut de marginalizare socială.
92. Întrebarea nr.3638A/29-06-2010
Specialiști în domeniul asistenței victimelor traficului de persoane.
93. Întrebarea nr.3639A/29-06-2010
Programe pentru reducerea absenteismului școlar.
94. Întrebarea nr.3640A/29-06-2010
Protecția victimelor traficului de persoane.
95. Întrebarea nr.3641A/29-06-2010
Programe de prevenire a traficului de persoane.
96. Întrebarea nr.3642A/29-06-2010
Programe de reducere a abandonului școlar.
97. Întrebarea nr.3643A/29-06-2010
Turismul balnear.
98. Întrebarea nr.3644A/29-06-2010
Campanii de informare a victimelor violenței în familie.
99. Întrebarea nr.3645A/29-06-2010
Echipamentele medicale.
100. Întrebarea nr.3646A/29-06-2010
Proiectul Deswat.
101. Întrebarea nr.3647A/29-06-2010
Măsuri de prevenire a inundațiilor.
102. Întrebarea nr.3648A/29-06-2010
Reducerea numărului de paturi în spitale.
103. Întrebarea nr.3649A/29-06-2010
Crearea de rețele sociale.
104. Întrebarea nr.3650A/29-06-2010
Reducerea numărului de accidente rutiere.
105. Întrebarea nr.3651A/29-06-2010
Personal specializat în domeniul serviciilor de paliație.
106. Întrebarea nr.3652A/29-06-2010
Centre regionale de paliație.
107. Întrebarea nr.3653A/29-06-2010
Măsuri de protejare a populației din zonele afectate de inundații.
108. Întrebarea nr.3654A/29-06-2010
Sistem de monitorizare a traficului de persoane.
109. Întrebarea nr.3655A/29-06-2010
Monitorizarea stării de sănătate.
110. Întrebarea nr.3656A/30-06-2010
Fonduri privind finanțarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010.
111. Întrebarea nr.3657A/30-06-2010
Soluționarea cererilor de redobândire a cetățeniei române.
112. Întrebarea nr.3658A/30-06-2010
Licitație achiziție microbuze școlare.
113. Întrebarea nr.3659A/30-06-2010
Continuarea lucrărilor de amenajare a râului Doamnei la Pietroșani.
114. Întrebarea nr.3660A/30-06-2010
Plata drepturilor salariale în sistemul sanitar.
115. Întrebarea nr.3661A/30-06-2010
Dispecerate 112 Iași.
116. Întrebarea nr.3662A/30-06-2010
Investiții uitate, de ce?
117. Întrebarea nr.3663A/30-06-2010
Care sunt criteriile la împărțirea banilor?
118. Întrebarea nr.3664A/30-06-2010
Strategia Guvernului în relația cu FMI.
119. Întrebarea nr.3665A/30-06-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate către salariați.
120. Întrebarea nr.3666A/30-06-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate către salariați în perioada 1 ianuarie - 1 iunie 2010.
121. Întrebarea nr.3667A/30-06-2010
Despăgubire pentru cei ce au avut depozite pentru achiziționarea de autoturisme Dacia.
122. Întrebarea nr.3668A/30-06-2010
Care este raportul dintre salariul de bază și stimulentele acordate pentru toate categoriile de angajați.
123. Întrebarea nr.3669A/30-06-2010
Care este stadiul proiectului de amplasare pe teritoriul țării nostre a unor componente din viitorul scut antirachetă.
124. Întrebarea nr.3670A/30-06-2010
Reducerea achizițiilor publice.
125. Întrebarea nr.3671A/30-06-2010
Dacă aveți surse de finanțare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și consolidare a obiectivelor avariate.
126. Întrebarea nr.3672A/30-06-2010
Sprijinirea localităților afectate.
127. Întrebarea nr.3673A/30-06-2010
Care va fi destinația sumelor alocate lucrărilor pentru 69 de Săli de sport.
128. Întrebarea nr.3674A/30-06-2010
Referitor la reabilitarea a 10.000 km de drumuri județene și de interes local.
129. Întrebarea nr.3675A/30-06-2010
Modificarea codului fiscal.
130. Întrebarea nr.3676A/30-06-2010
Modificarea Codului Fiscal.
131. Întrebarea nr.3677A/30-06-2010
Efectele devastatoare ale inundațiilor.
132. Întrebarea nr.3678A/30-06-2010
Ce programe are ministerul pentru diminuarea numărului șomerilor și crearea de noi locuri de muncă.
133. Întrebarea nr.3679A/30-06-2010
Trecerea unităților medicale în subordinea administrațiilor locale.
134. Întrebarea nr.3680A/30-06-2010
Ce programe are ministerul pentru sprijinirea angajatorilor care se confruntă cu dificultăți economice.
135. Întrebarea nr.3681A/30-06-2010
Predarea unităților madicale către autorităților locale fără datorii?
136. Întrebarea nr.3682A/30-06-2010
Ce strategie are ministerul pentru a preântâmpina pagubele suferite de inundații.
137. Întrebarea nr.3683A/30-06-2010
Implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor la nivelul jud.Galați.
138. Întrebarea nr.3684A/30-06-2010
Mortalitatea cauzată de boli cardiovasculare.
139. Întrebarea nr.3685A/30-06-2010
Efectele devastatore ale inundațiilor.
140. Întrebarea nr.3686A/30-06-2010
Lucrările cadastrale și de întabulare a 1000 de imobile.
141. Întrebarea nr.3687A/30-06-2010
Dezvoltare programelor de informare privind inițierea unei afaceri și etapele ei.
142. Întrebarea nr.3688A/30-06-2010
Siguranța rutieră.
143. Întrebarea nr.3689A/30-06-2010
Defrișările ilegale.
144. Întrebarea nr.3690A/30-06-2010
Localitățile afectate de inundații.
145. Întrebarea nr.3691A/30-06-2010
Despăgubiri acordate și neonorate.
146. Întrebarea nr.3692A/30-06-2010
Petiția cetățenilor Cherebețiu Teofil Petru, Pop Tulia Flavia, Mardan Maria Satanina și Szilagyi Ioana Doina.
147. Întrebarea nr.3693A/30-06-2010
Soarta locuitorilor din Aiud și Ocna Mureș afectați de inundații.
148. Întrebarea nr.3694A/30-06-2010
Soarta Salinei Ocna Mureș.
149. Întrebarea nr.3695A/30-06-2010
Precizări "Renașterea satului românesc" în jud.Alba.
150. Întrebarea nr.3696A/30-06-2010
Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție: "Construire grup sanitar și Centrala termică la școala cu clasele I-VIII Călugăreni din jud.Bacău".
151. Întrebarea nr.3697A/30-06-2010
Realizarea unei treceri la nivel peste calea ferată Golești - Câmpulung Muscel, pe raza orașului Ștefănești, jud.Argeș.
152. Întrebarea nr.3698A/30-06-2010
Măsuri pentru eficientizarea activității și restructurarea cheltuielilor bugetare la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
153. Întrebarea nr.3699A/30-06-2010
Descentralizarea unităților sanitare.
154. Întrebarea nr.3700A/30-06-2010
Digul râului Mureș a fost spart.
155. Întrebarea nr.3701A/30-06-2010
Intențiile ministerului de desființare a Gărzii Financiare, în contextul "luptei dure contra evaziunii fiscale".
156. Întrebarea nr.3702A/30-06-2010
Situația implementării normelor UE privind calitatea aerului.
157. Întrebarea nr.3703A/30-06-2010
Malpraxisul în România.
158. Întrebarea nr.3704A/30-06-2010
Fermierul român.
159. Întrebarea nr.3705A/30-06-2010
Fonduri de garantare a IMM-urilor.
160. Întrebarea nr.3706A/30-06-2010
Serviciile de îngrijire paliativă în România.
161. Întrebarea nr.3707A/30-06-2010
Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la fondurile europene.
162. Întrebarea nr.3708A/30-06-2010
Participarea IMM-urilor pe piața internă a UE.
163. Întrebarea nr.3709A/30-06-2010
Legislația din domeniul calității aerului.
164. Întrebarea nr.3710A/30-06-2010
Dezvoltarea educației nonformale în România.
165. Întrebarea nr.3711A/30-06-2010
Parteneriate de promovare a culturii românești.
166. Întrebarea nr.3712A/30-06-2010
Parteneriate cu instituțiile de învățământ.
167. Întrebarea nr.3713A/30-06-2010
Lucrări de consolidare a infrastructurii.
168. Întrebarea nr.3714A/30-06-2010
Măsuri de sprijinire a agricultorilor.
169. Întrebarea nr.3715A/30-06-2010
Parteneriate în vederea elaborării cursurilor de formare profesională.
170. Întrebarea nr.3716A/30-06-2010
Energia neconvențională.
171. Întrebarea nr.3717A/30-06-2010
Programe de evaluare.
172. Întrebarea nr.3718A/30-06-2010
Campanii pentru promovarea turismului românesc.
173. Întrebarea nr.3719A/30-06-2010
Programele naționale de sănătate.
174. Întrebarea nr.3720A/30-06-2010
Campanii împotriva violenței în trafic.
175. Întrebarea nr.3721A/30-06-2010
Promovarea agriculturii ecologice.
176. Întrebarea nr.3722A/30-06-2010
Scăderea numărului asistenților maternali.
177. Întrebarea nr.3723A/30-06-2010
Programe de consiliere a persoanelor disponibilizate.
178. Întrebarea nr.3724A/30-06-2010
Situația beneficiarilor programului "Bursa Specială Guvernul României".
179. Întrebarea nr.3725A/30-06-2010
Centre de zi pentru copii.
180. Întrebarea nr.3726A/30-06-2010
Programe pentru protejarea copiilor.
181. Întrebarea nr.3727A/30-06-2010
Implementarea programului de servicii comunitare.
182. Întrebarea nr.3728A/30-06-2010
Centre regionale.
183. Întrebarea nr.3729A/30-06-2010
Mobilitatea forței de muncă.
184. Întrebarea nr.3730A/30-06-2010
Sistemul de protecție socială.
185. Întrebarea nr.3731A/30-06-2010
Creșterea TVA.
186. Întrebarea nr.3732A/30-06-2010
Strategie privind zonele afectate de inundații.
187. Întrebarea nr.3733A/30-06-2010
Impactul creșterii taxei pe valoare adăugată.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 martie 2019, 23:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro