Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 08-09-2010

Questions & Interpellations presented in 08-09-2010

1. Interpellation no.1992B/08-09-2010
Neplata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a salariilor asistenților personali și neasigurarea fondurilor necesare pentru salariile acestora pentru anul 2010.
2. Interpellation no.1993B/08-09-2010
Situația Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori "Bios" din Cluj-Napoca.
3. Question no.3734A/06-09-2010
Verificarea funcționării barierei de la trecerea de nivel din Cristian/Sibiu de pe DJ 106.
4. Question no.3735A/06-09-2010
Stadiul cererii de redobândire a cetățeniei române a doamnei Străistaru Victoria.
5. Question no.3736A/06-09-2010
Stadiul soluționării cererilor de redobândire a cetățeniei române a doamnei Zugravu Adriana și Zugravu Carolina.
6. Question no.3737A/06-09-2010
Petiția doamnelor Luchian Aurelia și Ursu Cristina.
7. Question no.3738A/07-09-2010
Memoriul firmei de transport persoane SC Ion Ionescu SRL Râmnicu Vâlcea.
8. Question no.3739A/07-09-2010
Memoriul domnului Avram Ion.
9. Question no.3740A/07-09-2010
Finalizarea lucrării de extindere a Grădiniței de copii din satul Scurtești, com.Ștefești, jud.Prahova.
10. Question no.3741A/07-09-2010
Stadiul disponibilizărilor în ministerul pe care-l conduceți.
11. Question no.3742A/07-09-2010
Reducerea personalului și scăderea veniturilor salariale din sistemul public.
12. Question no.3743A/07-09-2010
Crearea unui sistem informatic ăn care să poată opera persoanele disponibilizate.
13. Question no.3744A/07-09-2010
Strategia Guvernului pentru a stopa exodul medicilor.
14. Question no.3745A/07-09-2010
Dacă aveți ăn vedere dotarea spitalelor cu senzori de fum.
15. Question no.3746A/07-09-2010
Deficitul begetar.
16. Question no.3747A/07-09-2010
Dacă toate unitățile de învățământ vor avea autorizații de funcționare pentru protecția împotriva incendiilor.
17. Question no.3748A/07-09-2010
Criza financiară.
18. Question no.3749A/07-09-2010
Ce veți ăntreprinde pentru a stimula creșterea economică.
19. Question no.3750A/07-09-2010
Când vor fi deblocate posturile din sănătate?
20. Question no.3751A/07-09-2010
Referitor la organizarea din cadrul Maternității Giulești.
21. Question no.3752A/08-09-2010
Dacă s-au editat manuale noi pentru anul școlar 2010-2011.
22. Question no.3753A/08-09-2010
Dacă unitățile școlare sunt pregătite de începerea anului școlar.
23. Question no.3754A/08-09-2010
Lupta împotriva evaziunii fiscale.
24. Question no.3755A/08-09-2010
În ce condiții s-au făcut angajări în ministerul pe care-l conduceți.
25. Question no.3756A/08-09-2010
Care sunt timpii de antenă alocați partidelor politice în ultimile 3 luni.
26. Question no.3757A/08-09-2010
Numărul mare de cazuri de violență domestică.
27. Question no.3758A/08-09-2010
Plante etnobotanice.
28. Question no.3759A/08-09-2010
Înrăutățirea condițiilor din spitalele românești.
29. Question no.3760A/08-09-2010
Asigurarea resurselor financiare necesare pentru achiziția de documente de bibliotecă în concordanță cu programele și politicile privind promovarea culturii scrise și lecturii publice derulate de Ministerul Culturii.
30. Question no.3761A/08-09-2010
Problema întârzierii trenurilor.
31. Question no.3762A/08-09-2010
Sistemul comunitar de sănătate mintală.
32. Question no.3763A/08-09-2010
Modul în care sunt îngrijiți bolnavii mintali.
33. Question no.3764A/08-09-2010
Dezvoltarea și modernizarea produselor turistice.
34. Question no.3765A/08-09-2010
Planul de investiții a ministerului în turismul montan.
35. Question no.3766A/08-09-2010
Procedura prin care unitățile militare dezafectate, au fost sau vor fi puse la dispoziția autorităților locale.
36. Question no.3767A/08-09-2010
Procedura de vânzare a unităților militare dezafectate.
37. Question no.3768A/08-09-2010
Către cine au fost cedate și sub ce formă, unitățile militare dezafectate de pe raza jud.Galați.
38. Question no.3769A/08-09-2010
Planul de investiții a ministerului în turismul rural.
39. Question no.3770A/08-09-2010
Planul de investiții a ministerului în turismul balnear.
40. Question no.3771A/08-09-2010
Dacă s-a făcut transferul unităților spitalicești către consiliile locale în toate jud.țării.
41. Question no.3772A/08-09-2010
Criza politică și economică.
42. Question no.3773A/08-09-2010
criza politică și economică.
43. Question no.3774A/08-09-2010
Personalul sanitar românesc.
44. Question no.3775A/08-09-2010
Drama copiilor autiști.
45. Question no.3776A/08-09-2010
Numărul accidentelor rutiere la nivel național.
46. Question no.3777A/08-09-2010
Diminuarea numărului de accidente în perioada estivală.
47. Question no.3778A/08-09-2010
Strategia ministerului cu privire la numărul de locuri în grădinițe.
48. Question no.3779A/08-09-2010
Care este cea mai atractivă ofertă turistică pentru străinii care vor să viziteze România.
49. Question no.3780A/08-09-2010
Datoriile unităților spitalicești.
50. Question no.3781A/08-09-2010
Copiii autiști.
51. Question no.3782A/08-09-2010
Îmbunătățirea activității Ministerului Transporturilor.
52. Question no.3783A/08-09-2010
Îmbunătățirea activității Ministerului Muncii.
53. Question no.3784A/08-09-2010
Îmbunătățirea activității Ministerului Economiei.
54. Question no.3785A/08-09-2010
Art.161, al.2 din Legea 19/2000.
55. Question no.3786A/08-09-2010
Aplicarea discriminatorie a grupelor de muncă.
56. Question no.3787A/08-09-2010
Nerespectarea Legii 250 privind punctul de pensii egal cu 45 % din salariul mediu brut.
57. Question no.3788A/08-09-2010
Îmbunătățirea activității Ministerului Agriculturii.
58. Question no.3789A/08-09-2010
Îmbunătățirea activității Ministerului Comunicațiilor.
59. Question no.3790A/08-09-2010
Investiții în infrastructura educațională.
60. Question no.3791A/08-09-2010
Măsuri concentrate pe bazinele hidrografice.
61. Question no.3792A/08-09-2010
Înființarea unor structuri de recuperare a amenzilor de circulație.
62. Question no.3793A/08-09-2010
Diminuarea pierderilor din agricultură datorate ploilor.
63. Question no.3794A/08-09-2010
Programa școlară.
64. Question no.3795A/08-09-2010
Pentru anul școlar 2010-2011 veți asigura transportul cu microbuze școlare în zonele înderpărtate?
65. Question no.3796A/08-09-2010
Dacă unitățile școlare sunt pregătite pentru înmceperea anului școlar.
66. Question no.3797A/08-09-2010
Plata datoriilor către mediul privat.
67. Question no.3798A/08-09-2010
Lucrări de protecție a terenurilor cetățenilor din com.Grămești.
68. Question no.3799A/08-09-2010
Program de investiții pentru lucrările de regularizare a cursului râului Siret.
69. Question no.3800A/08-09-2010
Care sunt criteriile care au stat la baza necontinuării finanțării unor lucrări pe HG 577/1997.
70. Question no.3801A/08-09-2010
Viitorul mineritului din Valea Jiului.
71. Question no.3802A/08-09-2010
Expulzarea în masă a cetățenilor români de etnie rromă din Franța.
72. Question no.3803A/08-09-2010
Desfășurarea Programului "Casa Verde".
73. Question no.3804A/08-09-2010
Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
74. Question no.3805A/08-09-2010
Sprijinirea cercetătorilor din sistemul sanitar (descoperirea telocitelor).
75. Question no.3806A/08-09-2010
Dezvoltarea infrastructurii rurale.
76. Question no.3807A/08-09-2010
Referitor la cursurile de management educațional destinat specializării cadrelor didactice și îmbunătățirea activității acestora.
77. Question no.3808A/08-09-2010
Situația agriculturii în România.
78. Question no.3809A/08-09-2010
Întârzierile plăților compensațiilor bănești cuvenite conform Legii 290/2003.
79. Question no.3810A/08-09-2010
Organismele Modificate Genetic.
80. Question no.3811A/08-09-2010
Referitor la o firmă specializată în distribuția unor medicamente.
81. Question no.3812A/08-09-2010
Referitor la o firmă specializată în distribuția unor medicamente.
82. Question no.3813A/08-09-2010
Măsurile ce urmează a fi luate în domeniul agriculturii și plata subvențiilor restantze în agricultură.
83. Question no.3814A/08-09-2010
Situația proiectului de lege pentru modificarea OUG 156/2007.
84. Question no.3815A/08-09-2010
Stadiul proiectelor pe programul REGIO.
85. Question no.3816A/08-09-2010
Stadiul implementării programului de alimentare cu apă în satele argeșene.
86. Question no.3817A/08-09-2010
Achitare lucrări reabilitare la școala din comuna argeșeană Ciofrângeni.
87. Question no.3818A/08-09-2010
Închirierea stațiilor CFR dezafectate, din Argeș.
88. Question no.3819A/08-09-2010
Achiziție materiale reabilitare căi ferate.
89. Question no.3820A/08-09-2010
Întocmirea hărții seismice a țării.
90. Question no.3821A/08-09-2010
Memoriul doamnei Siuzana Bîrsan.
91. Question no.3822A/08-09-2010
Memoriul domnului Pleșa Marius.
92. Question no.3823A/08-09-2010
Memoriul din partea Societății Comerciale "Sticla Turda", din jud.Cluj.
93. Question no.3824A/08-09-2010
Asigurarea asistenței medicale la domiciliu.
94. Question no.3825A/08-09-2010
Memoriul domnului Răchită Ioan.
95. Question no.3826A/08-09-2010
Memoriul doamnei Rozalia Iuhos.
96. Question no.3827A/08-09-2010
Memoriul doamnei Neiconi Ileana.
97. Question no.3828A/08-09-2010
Memoriul domnului Cățânaș Victor, mandatarul doamnei Delia Daniello și a domnului Grunstein Ludwig.
98. Question no.3829A/08-09-2010
Memoriul domnului Adrian Rusu.
99. Question no.3830A/08-09-2010
Memoriul doamnei Albulescu Maria.
100. Question no.3831A/08-09-2010
Memoriul domnului Ispas Nicolae.
101. Question no.3832A/08-09-2010
Memoriul domnului Traian Dan.
102. Question no.3833A/08-09-2010
Memoriul domnului Sfârlea Alexandru.
103. Question no.3834A/08-09-2010
Memoriul doamnei Lucia Lungu.
104. Question no.3835A/08-09-2010
Memoriul domnului Ștefan Sobati.
105. Question no.3836A/08-09-2010
Memoriul domnului Gărăiacu R. Cristian.
106. Question no.3837A/08-09-2010
Memoriul doamnei Mariana Moldovan.
107. Question no.3838A/08-09-2010
Petiția domnilor Pușcașu Alexandru Ion și Spivacenco Ilie.
108. Question no.3839A/08-09-2010
Petiția domnilor Rusu Nicolae și Efim Josanu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 april 2019, 22:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro