Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 06-10-2010

Questions & Interpellations recorded in 06-10-2010

1. Interpellation no.2241B/06-10-2010
Repartizarea sumelor pe OG 7/2006 din ședința de guvern din 20 septembrie 2010.
2. Interpellation no.2242B/06-10-2010
Parteneriatele public privat.
3. Interpellation no.2243B/06-10-2010
Legea 571/2003.
4. Interpellation no.2244B/06-10-2010
Persoanele cu handicap.
5. Interpellation no.2245B/06-10-2010
Referitor la Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
6. Interpellation no.2246B/06-10-2010
Persecuții din considerente politice, în școlile românești.
7. Question no.4237A/06-10-2010
Absența din program a unui eveniment sportiv de un mare interes pentru România.
8. Question no.4244A/06-10-2010
Folosirea limbii materne a cetățenilor aparținând minorităților naționale în justiție.
9. Question no.4245A/06-10-2010
Programul "Cumpără românește!"
10. Question no.4246A/06-10-2010
Semnarea acordului cadru de finanțare nerambursabilă, cu Elveția.
11. Question no.4247A/06-10-2010
Declararea oficială a pădurii Trivale ca arie protejată.
12. Question no.4248A/06-10-2010
Regularizarea grabnică a râului Vâlsan la Mușătești.
13. Question no.4249A/06-10-2010
Întocmire studiu de fezabilitate și alocare fonduri pentru amenajare râu Teleorman la Izvoru.
14. Question no.4250A/06-10-2010
Măsuri pentru eradicarea comercializării halucinogenelor în Pitești.
15. Question no.4251A/06-10-2010
Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
16. Question no.4252A/06-10-2010
Memoriul domnului Giurgiu Vasile.
17. Question no.4253A/06-10-2010
Memoriul domnului Cojocaru Ioan.
18. Question no.4254A/06-10-2010
Memoriul doamnei Popescu Angela Ioana.
19. Question no.4255A/06-10-2010
Măsuri în domeniul cercetării.
20. Question no.4256A/06-10-2010
Sistemul de management al deșeurilor.
21. Question no.4257A/06-10-2010
Măsuri împotriva violenței în trafic.
22. Question no.4258A/06-10-2010
Deficit de locuri în căminele studențești.
23. Question no.4259A/06-10-2010
Prevenirea violenței în școli.
24. Question no.4260A/06-10-2010
Accesul la educație preșcolară.
25. Question no.4261A/06-10-2010
Programe de educație nonformală.
26. Question no.4262A/06-10-2010
Impactul diminuării indemnizației pentru creșterea copilului.
27. Question no.4263A/06-10-2010
Parteneriate în domeniul formării profesionale.
28. Question no.4264A/06-10-2010
Reducerea abandonului școlar.
29. Question no.4265A/06-10-2010
Servicii de paliație.
30. Question no.4266A/06-10-2010
Care este strategia ministerului pentru a privatiza aceste firme.
31. Question no.4267A/06-10-2010
Petiția mai multor beneficiari de burse private din jud.Alba.
32. Question no.4268A/06-10-2010
Posibila desființare a judecătoriilor rurale.
33. Question no.4269A/06-10-2010
Situația creată pe platforma Glina.
34. Question no.4270A/06-10-2010
Neconcordanță care apare în Legea 10/2001.
35. Question no.4271A/06-10-2010
Construirea unui depozit de materiale radioactive în com.Saligny din jud.Constanța.
36. Question no.4272A/06-10-2010
Recalcularea pensiilor.
37. Question no.4273A/06-10-2010
Programul de dezvoltare rurală.
38. Question no.4274A/06-10-2010
Situația urmașilor celor deportați din Bucovina.
39. Question no.4275A/06-10-2010
Situația cu care se confruntă mai multe unități spitalicești din jud.Alba.
40. Question no.4276A/06-10-2010
Situația plăților subvențiilor restantecătre agricultorii și fermierii din jud.Brașov.
41. Question no.4277A/06-10-2010
Alocare fonduri pentru reabilitarea drumurilor de interes local din zona Rupea-Codlea, jud.Brașov.
42. Question no.4278A/06-10-2010
Accidentul ecologic din Kolontar, Ungaria.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 march 2019, 23:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro