Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 06-10-2010

Questions & Interpellations presented in 06-10-2010

1. Interpellation no.2241B/06-10-2010
Repartizarea sumelor pe OG 7/2006 din ședința de guvern din 20 septembrie 2010.
2. Interpellation no.2242B/06-10-2010
Parteneriatele public privat.
3. Interpellation no.2243B/06-10-2010
Legea 571/2003.
4. Interpellation no.2244B/06-10-2010
Persoanele cu handicap.
5. Interpellation no.2245B/06-10-2010
Referitor la Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
6. Interpellation no.2246B/06-10-2010
Persecuții din considerente politice, în școlile românești.
7. Question no.4174A/30-09-2010
Comercializarea surplusului de energie din surse regenerabile de către micii proprietari și autoritățile publice.
8. Question no.4175A/30-09-2010
Problema domnului Șandru Virgil.
9. Question no.4176A/30-06-2010
Facilități pentru sprijinirea agricultorilor ecologici și a producătorilor după rețete tradiționale.
10. Question no.4177A/30-09-2010
Situația absolvenților Spiru Haret.
11. Question no.4178A/30-09-2010
Investiții în domeniul sănătății.
12. Question no.4179A/30-09-2010
Programe de combatere a șomajului în România.
13. Question no.4180A/30-09-2010
Programe în domeniul incluziunii sociale.
14. Question no.4181A/29-09-2010
Programe pentru persoanele cu dizabilități.
15. Question no.4182A/30-09-2010
Programul "Casa Verde".
16. Question no.4183A/30-09-2010
Programe de prevenire a marginalizării sociale.
17. Question no.4184A/30-09-2010
Taxa de mediu.
18. Question no.4185A/30-09-2010
Creșterea cazurilor de cancer la tineri.
19. Question no.4186A/30-09-2010
Dezvoltarea specializării de balneo-fizioterapie.
20. Question no.4187A/30-09-2010
Parteneriate în domeniul mediului.
21. Question no.4188A/30-09-2010
Programe de prevenție în domeniul bolilor cardiovasculare.
22. Question no.4189A/30-09-2010
Pregătiri pentru iarna 2010-2011.
23. Question no.4190A/01-10-2010
Situația absolvenților Universității Spiru Haret care au absolvit forme neautorizate de învățământ.
24. Question no.4191A/04-10-2010
Măsurile de restructurare în domeniul sănătății.
25. Question no.4192A/04-10-2010
Ultrajul asupra polițiștilor.
26. Question no.4193A/04-10-2010
Eficientizarea procesului de planificare a apărării.
27. Question no.4194A/04-10-2010
Care este situația realizării catalogului de proprietăți ale MApN care nu pot fi cedate?
28. Question no.4195A/05-10-2010
Evaziunea fiscală.
29. Question no.4196A/05-10-2010
Impozitul minim.
30. Question no.4197A/05-10-2010
Situația veniturilor încasate la bugetul de stat general până în momentul actual.
31. Question no.4198A/05-10-2010
Majorarea TVA-ului.
32. Question no.4199A/05-10-2010
Menținerea dobânzii monetare la 6,25%.
33. Question no.4200A/05-10-2010
Neplata contribuțiilor la asigurările de sănătate.
34. Question no.4201A/05-10-2010
Reducerea indemnizației pentru mame cu 15%.
35. Question no.4202A/05-10-2010
Adoptarea unor norme privind sprijinirea firmelor pentru a evita cazurile de insolvență.
36. Question no.4203A/05-10-2010
Tronsonul București-Ploiești.
37. Question no.4204A/05-10-2010
Problemele învățământului românesc.
38. Question no.4205A/05-10-2010
Strategia ministerului pe care îl coordonați privind problema renunțării cadrelor didactice la meseria de dascăl.
39. Question no.4206A/05-10-2010
Care este stadiul asigurării stocurilor de combustibil necesar pentru funcționarea cet-urilor din țară în această iarnă.
40. Question no.4207A/05-10-2010
Strategia ministerului privind susținerea și promovarea producătorilor autohtoni.
41. Question no.4208A/05-10-2010
Trecerea la televiziunea digitală.
42. Question no.4209A/05-10-2010
Transferul spitalelor către fundații.
43. Question no.4210A/05-10-2010
Personalul medical din cabinetele școlare.
44. Question no.4211A/05-10-2010
Prelungirea excesivă a procedurii de insolvență.
45. Question no.4212A/05-10-2010
Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
46. Question no.4213A/05-10-2010
Legea parteneriatului public privat.
47. Question no.4214A/05-10-2010
Verificarea unităților protejate.
48. Question no.4215A/05-10-2010
Când vor fi plătite arieratele către firme?
49. Question no.4216A/05-10-2010
Eficienta măsurilor de combatere a crizei.
50. Question no.4217A/05-10-2010
Refuzul sistematic de la ședința reunită a comisiilor de sănătate din cadrul Camereio Deputaților.
51. Question no.4218A/05-10-2010
Ce măsuri s-au luat pentru infrigementul în domeniul energiei declanșat în vara anului trecut?
52. Question no.4219A/05-10-2010
Situația instituției Poliției din România.
53. Question no.4220A/05-10-2010
Strategia ministerului pentru oprirea abuzurilor fiscale.
54. Question no.4221A/05-10-2010
Avantajele în cazul în care Oficiul Național al Registrului Comerțului trece în subordinea Camerei de Comerț.
55. Question no.4222A/05-10-2010
Soluționarea litigiilor apărute în cadrul relațiilor dintre bănci și creditori.
56. Question no.4223A/05-10-2010
Dacă ONG-urile intră sub incidența OUG 50/2010.
57. Question no.4224A/05-10-2010
Beneficiile pe care viitoarea modificare a Legii societăților comerciale le aduce pentru mediul de afaceri.
58. Question no.4225A/05-10-2010
Referitor la activitatea de eliberare a adeverințelor de către Casa Județeană de Pensii Buzău din arhiva societăților aflate în faliment.
59. Question no.4226A/05-10-2010
Alunecările de teren.
60. Question no.4227A/05-10-2010
Asigurarea conducerii DSP Suceava.
61. Question no.4228A/05-10-2010
Plata asistenților sociali care îngrijesc persoanele cu handicap.
62. Question no.4229A/05-10-2010
Care sunt cauzelor controalelor ordonate în unele universități, fără a fi respectat Planul de Control elaborat și aprobat de către minister la începutul anului 2010?
63. Question no.4230A/05-10-2010
În cazuri speciale, care sunt modalitățile de calcul al unei alocații pentru un copil, cum se stabilește gradul de rudenie și cum s stabilește cine beneficiază de deduceri personale?
64. Question no.4231A/05-10-2010
Procesul de învățământ în școlile fără autorizație sanitară.
65. Question no.4232A/05-10-2010
Terminarea lucrărilor și darea în folosință a Podului de la Talpa.
66. Question no.4233A/05-10-2010
Licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discount.
67. Question no.4234A/05-10-2010
Pagubele produse de inundații.
68. Question no.4235A/05-10-2010
Expulzarea cetățenilor de etnie rromă din Franța.
69. Question no.4236A/05-10-2010
Licitații la CN Poșta Română SA.
70. Question no.4238A/05-10-2010
Memoriul doamnei Elena Iolanda Răducan.
71. Question no.4239A/05-10-2010
Dotarea Serviciului de Ambulanță Timiș cu un elicopter destinat intervențiilor medicale urgente.
72. Question no.4240A/04-10-2010
Situația dosarului domnului Zelenco Constantin Orest.
73. Question no.4241A/05-10-2010
Modificarea Legii 18/1991 privind fondul funciar.
74. Question no.4242A/05-10-2010
Memoriul domnului Rotar Mihail.
75. Question no.4243A/05-10-2010
Memoriul doamnei Ursachi Sabina.
76. Question no.4244A/06-10-2010
Folosirea limbii materne a cetățenilor aparținând minorităților naționale în justiție.
77. Question no.4245A/06-10-2010
Programul "Cumpără românește!"
78. Question no.4246A/06-10-2010
Semnarea acordului cadru de finanțare nerambursabilă, cu Elveția.
79. Question no.4247A/06-10-2010
Declararea oficială a pădurii Trivale ca arie protejată.
80. Question no.4248A/06-10-2010
Regularizarea grabnică a râului Vâlsan la Mușătești.
81. Question no.4249A/06-10-2010
Întocmire studiu de fezabilitate și alocare fonduri pentru amenajare râu Teleorman la Izvoru.
82. Question no.4250A/06-10-2010
Măsuri pentru eradicarea comercializării halucinogenelor în Pitești.
83. Question no.4251A/06-10-2010
Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
84. Question no.4252A/06-10-2010
Memoriul domnului Giurgiu Vasile.
85. Question no.4253A/06-10-2010
Memoriul domnului Cojocaru Ioan.
86. Question no.4254A/06-10-2010
Memoriul doamnei Popescu Angela Ioana.
87. Question no.4255A/06-10-2010
Măsuri în domeniul cercetării.
88. Question no.4256A/06-10-2010
Sistemul de management al deșeurilor.
89. Question no.4257A/06-10-2010
Măsuri împotriva violenței în trafic.
90. Question no.4258A/06-10-2010
Deficit de locuri în căminele studențești.
91. Question no.4259A/06-10-2010
Prevenirea violenței în școli.
92. Question no.4260A/06-10-2010
Accesul la educație preșcolară.
93. Question no.4261A/06-10-2010
Programe de educație nonformală.
94. Question no.4262A/06-10-2010
Impactul diminuării indemnizației pentru creșterea copilului.
95. Question no.4263A/06-10-2010
Parteneriate în domeniul formării profesionale.
96. Question no.4264A/06-10-2010
Reducerea abandonului școlar.
97. Question no.4265A/06-10-2010
Servicii de paliație.
98. Question no.4266A/06-10-2010
Care este strategia ministerului pentru a privatiza aceste firme.
99. Question no.4267A/06-10-2010
Petiția mai multor beneficiari de burse private din jud.Alba.
100. Question no.4268A/06-10-2010
Posibila desființare a judecătoriilor rurale.
101. Question no.4269A/06-10-2010
Situația creată pe platforma Glina.
102. Question no.4270A/06-10-2010
Neconcordanță care apare în Legea 10/2001.
103. Question no.4271A/06-10-2010
Construirea unui depozit de materiale radioactive în com.Saligny din jud.Constanța.
104. Question no.4272A/06-10-2010
Recalcularea pensiilor.
105. Question no.4273A/06-10-2010
Programul de dezvoltare rurală.
106. Question no.4274A/06-10-2010
Situația urmașilor celor deportați din Bucovina.
107. Question no.4275A/06-10-2010
Situația cu care se confruntă mai multe unități spitalicești din jud.Alba.
108. Question no.4276A/06-10-2010
Situația plăților subvențiilor restantecătre agricultorii și fermierii din jud.Brașov.
109. Question no.4277A/06-10-2010
Alocare fonduri pentru reabilitarea drumurilor de interes local din zona Rupea-Codlea, jud.Brașov.
110. Question no.4278A/06-10-2010
Accidentul ecologic din Kolontar, Ungaria.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 april 2019, 16:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro