Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 06-10-2010

Întrebări și Interpelări comunicate în 06-10-2010

1. Interpelarea nr.2151B/05-10-2010
Situația agenților economici care intră sub incidența HG 349/2005 și HG 541/2003.
2. Interpelarea nr.2241B/06-10-2010
Repartizarea sumelor pe OG 7/2006 din ședința de guvern din 20 septembrie 2010.
3. Interpelarea nr.2242B/06-10-2010
Parteneriatele public privat.
4. Interpelarea nr.2243B/06-10-2010
Legea 571/2003.
5. Interpelarea nr.2244B/06-10-2010
Persoanele cu handicap.
6. Interpelarea nr.2245B/06-10-2010
Referitor la Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.
7. Interpelarea nr.2246B/06-10-2010
Persecuții din considerente politice, în școlile românești.
8. Întrebarea nr.4173A/30-09-2010
Ordinul 219/2006.
9. Întrebarea nr.4174A/30-09-2010
Comercializarea surplusului de energie din surse regenerabile de către micii proprietari și autoritățile publice.
10. Întrebarea nr.4175A/30-09-2010
Problema domnului Șandru Virgil.
11. Întrebarea nr.4176A/30-06-2010
Facilități pentru sprijinirea agricultorilor ecologici și a producătorilor după rețete tradiționale.
12. Întrebarea nr.4177A/30-09-2010
Situația absolvenților Spiru Haret.
13. Întrebarea nr.4178A/30-09-2010
Investiții în domeniul sănătății.
14. Întrebarea nr.4179A/30-09-2010
Programe de combatere a șomajului în România.
15. Întrebarea nr.4180A/30-09-2010
Programe în domeniul incluziunii sociale.
16. Întrebarea nr.4181A/29-09-2010
Programe pentru persoanele cu dizabilități.
17. Întrebarea nr.4182A/30-09-2010
Programul "Casa Verde".
18. Întrebarea nr.4183A/30-09-2010
Programe de prevenire a marginalizării sociale.
19. Întrebarea nr.4184A/30-09-2010
Taxa de mediu.
20. Întrebarea nr.4185A/30-09-2010
Creșterea cazurilor de cancer la tineri.
21. Întrebarea nr.4186A/30-09-2010
Dezvoltarea specializării de balneo-fizioterapie.
22. Întrebarea nr.4187A/30-09-2010
Parteneriate în domeniul mediului.
23. Întrebarea nr.4188A/30-09-2010
Programe de prevenție în domeniul bolilor cardiovasculare.
24. Întrebarea nr.4189A/30-09-2010
Pregătiri pentru iarna 2010-2011.
25. Întrebarea nr.4190A/01-10-2010
Situația absolvenților Universității Spiru Haret care au absolvit forme neautorizate de învățământ.
26. Întrebarea nr.4191A/04-10-2010
Măsurile de restructurare în domeniul sănătății.
27. Întrebarea nr.4192A/04-10-2010
Ultrajul asupra polițiștilor.
28. Întrebarea nr.4193A/04-10-2010
Eficientizarea procesului de planificare a apărării.
29. Întrebarea nr.4194A/04-10-2010
Care este situația realizării catalogului de proprietăți ale MApN care nu pot fi cedate?
30. Întrebarea nr.4195A/05-10-2010
Evaziunea fiscală.
31. Întrebarea nr.4196A/05-10-2010
Impozitul minim.
32. Întrebarea nr.4197A/05-10-2010
Situația veniturilor încasate la bugetul de stat general până în momentul actual.
33. Întrebarea nr.4198A/05-10-2010
Majorarea TVA-ului.
34. Întrebarea nr.4199A/05-10-2010
Menținerea dobânzii monetare la 6,25%.
35. Întrebarea nr.4200A/05-10-2010
Neplata contribuțiilor la asigurările de sănătate.
36. Întrebarea nr.4201A/05-10-2010
Reducerea indemnizației pentru mame cu 15%.
37. Întrebarea nr.4202A/05-10-2010
Adoptarea unor norme privind sprijinirea firmelor pentru a evita cazurile de insolvență.
38. Întrebarea nr.4203A/05-10-2010
Tronsonul București-Ploiești.
39. Întrebarea nr.4204A/05-10-2010
Problemele învățământului românesc.
40. Întrebarea nr.4205A/05-10-2010
Strategia ministerului pe care îl coordonați privind problema renunțării cadrelor didactice la meseria de dascăl.
41. Întrebarea nr.4206A/05-10-2010
Care este stadiul asigurării stocurilor de combustibil necesar pentru funcționarea cet-urilor din țară în această iarnă.
42. Întrebarea nr.4207A/05-10-2010
Strategia ministerului privind susținerea și promovarea producătorilor autohtoni.
43. Întrebarea nr.4208A/05-10-2010
Trecerea la televiziunea digitală.
44. Întrebarea nr.4209A/05-10-2010
Transferul spitalelor către fundații.
45. Întrebarea nr.4210A/05-10-2010
Personalul medical din cabinetele școlare.
46. Întrebarea nr.4211A/05-10-2010
Prelungirea excesivă a procedurii de insolvență.
47. Întrebarea nr.4212A/05-10-2010
Integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
48. Întrebarea nr.4213A/05-10-2010
Legea parteneriatului public privat.
49. Întrebarea nr.4214A/05-10-2010
Verificarea unităților protejate.
50. Întrebarea nr.4215A/05-10-2010
Când vor fi plătite arieratele către firme?
51. Întrebarea nr.4216A/05-10-2010
Eficienta măsurilor de combatere a crizei.
52. Întrebarea nr.4217A/05-10-2010
Refuzul sistematic de la ședința reunită a comisiilor de sănătate din cadrul Camereio Deputaților.
53. Întrebarea nr.4218A/05-10-2010
Ce măsuri s-au luat pentru infrigementul în domeniul energiei declanșat în vara anului trecut?
54. Întrebarea nr.4219A/05-10-2010
Situația instituției Poliției din România.
55. Întrebarea nr.4220A/05-10-2010
Strategia ministerului pentru oprirea abuzurilor fiscale.
56. Întrebarea nr.4221A/05-10-2010
Avantajele în cazul în care Oficiul Național al Registrului Comerțului trece în subordinea Camerei de Comerț.
57. Întrebarea nr.4222A/05-10-2010
Soluționarea litigiilor apărute în cadrul relațiilor dintre bănci și creditori.
58. Întrebarea nr.4223A/05-10-2010
Dacă ONG-urile intră sub incidența OUG 50/2010.
59. Întrebarea nr.4224A/05-10-2010
Beneficiile pe care viitoarea modificare a Legii societăților comerciale le aduce pentru mediul de afaceri.
60. Întrebarea nr.4225A/05-10-2010
Referitor la activitatea de eliberare a adeverințelor de către Casa Județeană de Pensii Buzău din arhiva societăților aflate în faliment.
61. Întrebarea nr.4226A/05-10-2010
Alunecările de teren.
62. Întrebarea nr.4227A/05-10-2010
Asigurarea conducerii DSP Suceava.
63. Întrebarea nr.4228A/05-10-2010
Plata asistenților sociali care îngrijesc persoanele cu handicap.
64. Întrebarea nr.4229A/05-10-2010
Care sunt cauzelor controalelor ordonate în unele universități, fără a fi respectat Planul de Control elaborat și aprobat de către minister la începutul anului 2010?
65. Întrebarea nr.4230A/05-10-2010
În cazuri speciale, care sunt modalitățile de calcul al unei alocații pentru un copil, cum se stabilește gradul de rudenie și cum s stabilește cine beneficiază de deduceri personale?
66. Întrebarea nr.4231A/05-10-2010
Procesul de învățământ în școlile fără autorizație sanitară.
67. Întrebarea nr.4232A/05-10-2010
Terminarea lucrărilor și darea în folosință a Podului de la Talpa.
68. Întrebarea nr.4233A/05-10-2010
Licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discount.
69. Întrebarea nr.4234A/05-10-2010
Pagubele produse de inundații.
70. Întrebarea nr.4235A/05-10-2010
Expulzarea cetățenilor de etnie rromă din Franța.
71. Întrebarea nr.4236A/05-10-2010
Licitații la CN Poșta Română SA.
72. Întrebarea nr.4237A/06-10-2010
Absența din program a unui eveniment sportiv de un mare interes pentru România.
73. Întrebarea nr.4238A/05-10-2010
Memoriul doamnei Elena Iolanda Răducan.
74. Întrebarea nr.4239A/05-10-2010
Dotarea Serviciului de Ambulanță Timiș cu un elicopter destinat intervențiilor medicale urgente.
75. Întrebarea nr.4240A/04-10-2010
Situația dosarului domnului Zelenco Constantin Orest.
76. Întrebarea nr.4241A/05-10-2010
Modificarea Legii 18/1991 privind fondul funciar.
77. Întrebarea nr.4242A/05-10-2010
Memoriul domnului Rotar Mihail.
78. Întrebarea nr.4243A/05-10-2010
Memoriul doamnei Ursachi Sabina.
79. Întrebarea nr.4244A/06-10-2010
Folosirea limbii materne a cetățenilor aparținând minorităților naționale în justiție.
80. Întrebarea nr.4245A/06-10-2010
Programul "Cumpără românește!"
81. Întrebarea nr.4246A/06-10-2010
Semnarea acordului cadru de finanțare nerambursabilă, cu Elveția.
82. Întrebarea nr.4247A/06-10-2010
Declararea oficială a pădurii Trivale ca arie protejată.
83. Întrebarea nr.4248A/06-10-2010
Regularizarea grabnică a râului Vâlsan la Mușătești.
84. Întrebarea nr.4249A/06-10-2010
Întocmire studiu de fezabilitate și alocare fonduri pentru amenajare râu Teleorman la Izvoru.
85. Întrebarea nr.4250A/06-10-2010
Măsuri pentru eradicarea comercializării halucinogenelor în Pitești.
86. Întrebarea nr.4251A/06-10-2010
Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
87. Întrebarea nr.4252A/06-10-2010
Memoriul domnului Giurgiu Vasile.
88. Întrebarea nr.4253A/06-10-2010
Memoriul domnului Cojocaru Ioan.
89. Întrebarea nr.4254A/06-10-2010
Memoriul doamnei Popescu Angela Ioana.
90. Întrebarea nr.4255A/06-10-2010
Măsuri în domeniul cercetării.
91. Întrebarea nr.4256A/06-10-2010
Sistemul de management al deșeurilor.
92. Întrebarea nr.4257A/06-10-2010
Măsuri împotriva violenței în trafic.
93. Întrebarea nr.4258A/06-10-2010
Deficit de locuri în căminele studențești.
94. Întrebarea nr.4259A/06-10-2010
Prevenirea violenței în școli.
95. Întrebarea nr.4260A/06-10-2010
Accesul la educație preșcolară.
96. Întrebarea nr.4261A/06-10-2010
Programe de educație nonformală.
97. Întrebarea nr.4262A/06-10-2010
Impactul diminuării indemnizației pentru creșterea copilului.
98. Întrebarea nr.4263A/06-10-2010
Parteneriate în domeniul formării profesionale.
99. Întrebarea nr.4264A/06-10-2010
Reducerea abandonului școlar.
100. Întrebarea nr.4265A/06-10-2010
Servicii de paliație.
101. Întrebarea nr.4266A/06-10-2010
Care este strategia ministerului pentru a privatiza aceste firme.
102. Întrebarea nr.4267A/06-10-2010
Petiția mai multor beneficiari de burse private din jud.Alba.
103. Întrebarea nr.4268A/06-10-2010
Posibila desființare a judecătoriilor rurale.
104. Întrebarea nr.4269A/06-10-2010
Situația creată pe platforma Glina.
105. Întrebarea nr.4270A/06-10-2010
Neconcordanță care apare în Legea 10/2001.
106. Întrebarea nr.4271A/06-10-2010
Construirea unui depozit de materiale radioactive în com.Saligny din jud.Constanța.
107. Întrebarea nr.4272A/06-10-2010
Recalcularea pensiilor.
108. Întrebarea nr.4273A/06-10-2010
Programul de dezvoltare rurală.
109. Întrebarea nr.4274A/06-10-2010
Situația urmașilor celor deportați din Bucovina.
110. Întrebarea nr.4275A/06-10-2010
Situația cu care se confruntă mai multe unități spitalicești din jud.Alba.
111. Întrebarea nr.4276A/06-10-2010
Situația plăților subvențiilor restantecătre agricultorii și fermierii din jud.Brașov.
112. Întrebarea nr.4277A/06-10-2010
Alocare fonduri pentru reabilitarea drumurilor de interes local din zona Rupea-Codlea, jud.Brașov.
113. Întrebarea nr.4278A/06-10-2010
Accidentul ecologic din Kolontar, Ungaria.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 18 martie 2019, 15:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro