Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 15-12-2010

Questions & Interpellations presented in 15-12-2010

1. Interpellation no.2677B/15-12-2010
Deblocare financiară.
2. Interpellation no.2678B/15-12-2010
Pericol pentru populația din Galați de a rămâne fără apă caldă și căldură.
3. Interpellation no.2679B/15-12-2010
Impozitarea cu 5,5% pensiile mai mari de 740 lei.
4. Question no.5148A/15-12-2010
Desființarea unității APP de la Cluj-Napoca.
5. Question no.5149A/15-12-2010
Situația aplicării legii 290/2003.
6. Question no.5150A/15-12-2010
Sărbătorirea Zilei Naționale la Bruxelles.
7. Question no.5151A/15-12-2010
Stoparea unui abuz.
8. Question no.5152A/15-12-2010
Cazul învățătoarei Perniu Mariana, din Surdulești.
9. Question no.5153A/15-12-2010
Fonduri bugetare pentru instalația de încălzire a unei școli din Bughea de Jos.
10. Question no.5154A/15-12-2010
Achiziția publică a lucrărilor de construire a unui așezământ cultural la Bogați .
11. Question no.5155A/15-12-2010
Alocare fonduri bugetare pentru continuare lucrări alimentare cu apă la Ștefan cel Mare.
12. Question no.5156A/15-12-2010
Întocmire studiu de fezabilitate pentru reabilitarea DJ 679A din jud.Argeș.
13. Question no.5157A/15-12-2010
Fonduri pentru finalizarea canalizării la Băbana.
14. Question no.5158A/15-12-2010
Aprobări pentru introducerea gazelor naturale la Mihăești.
15. Question no.5159A/15-12-2010
Întocmirea unei hărți digitate a monumentelor istorice românești.
16. Question no.5160A/15-12-2010
Stadiul lucrărilor de restaurare a mânăstirii "Intrarea în biserică" de la Râncăciov.
17. Question no.5161A/15-12-2010
Amenajarea râului Târgului și construirea unui pod peste el, la Lerești.
18. Question no.5162A/15-12-2010
Alocare fonduri pentru amenajare râu Argeșel, la Boteni.
19. Question no.5163A/15-12-2010
Aprobare studiu de fezabilitate pentru amenajare râu Cotmeana, la Săpata.
20. Question no.5164A/15-12-2010
Stadiul actual al drumului expres Pitești - Craiova.
21. Question no.5165A/15-12-2010
Controlul depozitelor de balast și materiale de construcții, din jud.Argeș.
22. Question no.5166A/15-12-2010
Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană.
23. Question no.5167A/15-12-2010
Echipamente medicale insuficiente.
24. Question no.5168A/15-12-2010
Grădinițele din mediul rural.
25. Question no.5169A/15-12-2010
Numărul redus de medici.
26. Question no.5170A/15-12-2010
Medicina preventivă.
27. Question no.5171A/15-12-2010
Reabilitarea grădinițelor.
28. Question no.5172A/15-12-2010
UCCG Moldova 2 Vrancea.
29. Question no.5173A/15-12-2010
Măsura 322.
30. Question no.5174A/15-12-2010
Evaluarea sănătății populației.
31. Question no.5175A/15-12-2010
Programul RABLA.
32. Question no.5176A/15-12-2010
Programul de dezvoltare a infrastructurii.
33. Question no.5177A/15-12-2010
Promovarea internațională a mediului de afaceri românesc.
34. Question no.5178A/15-12-2010
Secția de Oncologie Galați.
35. Question no.5179A/15-12-2010
Creșterea inflației.
36. Question no.5180A/15-12-2010
Problema asistenților maternali.
37. Question no.5181A/15-12-2010
Problema riscului seismic.
38. Question no.5182A/15-12-2010
Problema abandonului școlar.
39. Question no.5183A/15-12-2010
Programul de construcții de locuințe.
40. Question no.5184A/15-12-2010
Problema creșelor de stat.
41. Question no.5185A/15-12-2010
Segmentul feroviar Galați.
42. Question no.5186A/15-12-2010
Șoseaua-dig Galați-Brăila.
43. Question no.5191A/15-12-2010
Parteneriate pentru sprijinirea copiilor din grupurile defavorizate.
44. Question no.5192A/15-12-2010
Pensia minimă garantată.
45. Question no.5193A/15-12-2010
Problema biletelor de tratament.
46. Question no.5194A/15-12-2010
Problema despăgunirii fermierilor.
47. Question no.5196A/15-12-2010
Fonduri pentru lăcașele de cult.
48. Question no.5197A/15-12-2010
Memoriul foștilor salariați de la SA Vlădeasa SA Huedin.
49. Question no.5198A/15-12-2010
Petiția domnului Mircea Vasile Chiorean.
50. Question no.5199A/15-12-2010
Sistemul de coplată.
51. Question no.5200A/15-12-2010
Memoriul domnului Nițu Aurelian.
52. Question no.5201A/15-12-2010
Memoriul SC SAKURA SECURITY SRL.
53. Question no.5202A/15-12-2010
Memoriul domnului Lucian Podar.
54. Question no.5203A/15-12-2010
Memoriul domnului Ștefan Nagy.
55. Question no.5204A/15-12-2010
Memoriul conducerii centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
56. Question no.5205A/15-12-2010
Memoriul doamnei Maria Cecilia Oncescu.
57. Question no.5206A/15-12-2010
Desființarea Judecătoriei Însurăței.
58. Question no.5207A/15-12-2010
Evaluarea îndeplinirii de către Guvernul României a Deciziei Curții Constituționale 872/2010.
59. Question no.5208A/15-12-2010
Cum este stabilit prețul la carburanți?
60. Question no.5209A/15-12-2010
Referitor la difuzarea partidelor de fotbal din Liga I.
61. Question no.5210A/15-12-2010
Care este modalitatea de plată a dosarelor de daune în teritoriu la cele patru reprezentanțe ale CSA.
62. Question no.5211A/15-12-2010
Promovarea tuturor zonelor de schi din România.
63. Question no.5212A/15-12-2010
Situația acordării taberelor de iarnă celor mai buni studenți.
64. Question no.5213A/15-12-2010
Promovarea produselor tradiționale.
65. Question no.5214A/15-12-2010
Folosirea datelor cu caracter personal de instituțiile bancare.
66. Question no.5215A/15-12-2010
Problema asomării impusă de normele europene.
67. Question no.5216A/15-12-2010
Aplicarea măsurii 322 și satelor care aparțin de orașe.
68. Question no.5217A/15-12-2010
Accesul la internet, cel mai scump din UE.
69. Question no.5218A/15-12-2010
Memoriul doamnei Bica Corina.
70. Question no.5219A/15-12-2010
Problema dezăpezirii.
71. Question no.5220A/15-12-2010
Interzicerea comercializării etnobotanicelor pe internet.
72. Question no.5221A/15-12-2010
Efectele negative ale internetului asupra tinerilor.
73. Question no.5222A/15-12-2010
De ce încurajați ura etnică?
74. Question no.5223A/15-12-2010
Ați uitat sinistrații?
75. Question no.5224A/15-12-2010
Situația școlii din com.Șieu.
76. Question no.5225A/15-12-2010
Situația mânăstirii Dălhăuți din com.Cîrligele, jud.Vrancea.
77. Question no.5226A/15-12-2010
Sistemul românesc de justiție.
78. Question no.5227A/15-12-2010
Spatiul Schengen.
79. Question no.5228A/15-12-2010
Dacă aveți în vedere modificarea HG 1004/2001.
80. Question no.5229A/15-12-2010
Alocarea sumei necesare reabilitării spațiului de depozitare al Serviciului Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale de la Caransebeș.
81. Question no.5230A/15-12-2010
Alimentarea cu apă, modernizare străzi și drumuri comunale, reabilitare și modernizare cămine culturale în com.Brădeni, jud.Sibiu.
82. Question no.5231A/15-12-2010
Canalizarea apei menajere, în localitățile Șura Mare și Hamba, jud.Sibiu.
83. Question no.5232A/15-12-2010
Canalizarea apelor uzate și menajere, în com.Brădeni, jud.Sibiu.
84. Question no.5233A/15-12-2010
Rețeaua de canalizare a apelor uzate și stație de epurare în satul Ruși, com.Slimnic, jud.Sibiu.
85. Question no.5234A/15-12-2010
Finalizarea lucrărilor de canalizare și a stației de epurare în loc.Alțâna, jud.Sibiu.
86. Question no.5235A/15-12-2010
Alimentarea cu apă și construirea Bazei sportive multifuncțională în loc.Blăjel, jud.Sibiu.
87. Question no.5236A/15-12-2010
Finanțarea alimentării cu apă a loc.Bruiu, jud.Sibiu, conform HG 432/2009.
88. Question no.5237A/15-12-2010
Modernizarea DJ 105D, Agnita-Chirpăr-săsăuș-Cârța-Nou Român, jud.Sibiu, km 0+000-31+623.
89. Question no.5238A/15-12-2010
Asigurarea fondurilor necesare plății ajutoarelor sociale în jud.Sibiu.
90. Question no.5239A/15-12-2010
Situația alocării de fonduri de stat pentru organizațiile neguvernamentale.
91. Question no.5240A/15-12-2010
Lista cu obiectivele care vor fi finanțate.
92. Question no.5241A/15-12-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate în anul 2010 salariaților.
93. Question no.5242A/15-12-2010
Alternativa oferită părinților care nu găsesc un loc în creșă.
94. Question no.5243A/15-12-2010
Măsuri pentru creșterea natalității.
95. Question no.5244A/15-12-2010
Programul de anvelopare a blocurilor.
96. Question no.5245A/15-12-2010
Măsuri împotriva daunelor pe care inundațiile le vor avea asupra sectorului românesc al fluviului Dunărea.
97. Question no.5246A/15-12-2010
Ce sancțiuni au fost aplicate autorităților locale din Alba Iulia.
98. Question no.5247A/15-12-2010
Situația bugetelor școlare care finanțează performantele elevilor din clasele primare.
99. Question no.5248A/15-12-2010
Serviciul urgențe.
100. Question no.5249A/15-12-2010
Informarea cetățenilor referitor la proiectul de control al poluării apelor cu nutrienți.
101. Question no.5250A/15-12-2010
Subvenții agricultură.
102. Question no.5251A/15-12-2010
Subvenții agricultură.
103. Question no.5252A/15-12-2010
Bolile cardiovasculare.
104. Question no.5253A/15-12-2010
Bolnavii de HIV_SIDA fără medicamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 april 2019, 1:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro