Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 22-12-2010

Questions & Interpellations recorded in 22-12-2010

1. Question no.5315A/22-12-2010
Oportunitatea reorganizării sau desființării Instituției Prefectului.
2. Question no.5316A/22-12-2010
51 de familii riscă evacuarea.
3. Question no.5317A/22-12-2010
Numărul microcreditelor acordate prin instrumentul Progress.
4. Question no.5318A/22-12-2010
Priorități în domeniul sănătății.
5. Question no.5319A/22-12-2010
Priorități în domeniul mediu.
6. Question no.5320A/22-12-2010
Priorități în domeniul formării profesionale.
7. Question no.5321A/22-12-2010
Parteneriate pentru mediu.
8. Question no.5322A/22-12-2010
Priorități în domeniul formării profesionale.
9. Question no.5323A/22-12-2010
Promovarea inovării în politica socială.
10. Question no.5324A/22-12-2010
Instrumentul de finanțare Progress.
11. Question no.5325A/22-12-2010
Măsuri de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
12. Question no.5326A/22-12-2010
Raportul privind Starea Mediului.
13. Question no.5327A/22-12-2010
Dezvoltarea culturii antreprenoriale.
14. Question no.5328A/22-12-2010
Small Business Act.
15. Question no.5329A/22-12-2010
Sprijinirea tinerilor care doresc să inițieze o afacere.
16. Question no.5330A/22-12-2010
Priorități în domeniul turismului.
17. Question no.5331A/22-12-2010
Strategie privind formarea profesională.
18. Question no.5332A/22-12-2010
Evaluarea programelor de asistență pentru inițierea unei activități independente.
19. Question no.5333A/22-12-2010
Inevestiții în economia verde.
20. Question no.5334A/22-12-2010
Proiecte pentru Delta Dunării și litoralul Mării Negre.
21. Question no.5335A/22-12-2010
Violența în școli.
22. Question no.5336A/22-12-2010
Tabere pentru studenți.
23. Question no.5337A/22-12-2010
Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații.
24. Question no.5338A/22-12-2010
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
25. Question no.5339A/22-12-2010
Măsuri de susținere a IMM-urilor din România.
26. Question no.5340A/22-12-2010
Șomajul tehnic.
27. Question no.5341A/22-12-2010
Siguranța în școli.
28. Question no.5342A/22-12-2010
Dezvoltarea infrastructurii moderne a afacerilor.
29. Question no.5343A/22-12-2010
Programul Deswat.
30. Question no.5344A/22-12-2010
Programe pentru crearea de noi locuri de muncă.
31. Question no.5345A/22-12-2010
Parteneriate în domeniul formării profesionale.
32. Question no.5346A/22-12-2010
Servicii comunitare pentru sprijinirea familiilor.
33. Question no.5347A/22-12-2010
Campanii de informare în domeniul sănărății.
34. Question no.5348A/22-12-2010
Participarea pe piața forței de muncă.
35. Question no.5349A/22-12-2010
Sprijin financiar pentru agricultori.
36. Question no.5350A/22-12-2010
Fonduri europene în domeniul energiei regenerabile.
37. Question no.5351A/22-12-2010
Construcția autostrăzii București - Ploiești.
38. Question no.5352A/22-12-2010
Pericolul medicamentelor contrafăcute în România.
39. Question no.5353A/22-12-2010
Podul nefinalizat din Măgureni.
40. Question no.5354A/22-12-2010
Nemulțumirile locatarilor din Măgureni.
41. Question no.5355A/22-12-2010
Oportunitatea comasării Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Târgu Mureș cu Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș.
42. Question no.5356A/22-12-2010
Oportunitatea renunțării la Centralele de Muncă.
43. Question no.5357A/22-12-2010
Recalcularea pensiilor militare.
44. Question no.5358A/22-12-2010
Dublarea costurilor pe km de autostradă.
45. Question no.5359A/22-12-2010
Neaplicarea prevederilor legale în ceea ce privește defrișările ilegale în orașul Potcoava, jud.Olt.
46. Question no.5360A/22-12-2010
Incertitudinea alimentării cu energie termică a mun.Roșiori de Vede.
47. Question no.5361A/22-12-2010
Avizarea și aprobarea proiectului tehnic de reabilitare a Oficiului Poștal nr.1 Pitești.
48. Question no.5362A/22-12-2010
Cetățeni fără cărți de identitate în jud.Argeș.
49. Question no.5363A/22-12-2010
Lucrări suplimentare de amenajare a râului Argeșel, la Hârtiești.
50. Question no.5364A/22-12-2010
Începerea lucrărilor de amenajare a râului Cotmeana, la Stolnici, Hârsești și Bârla.
51. Question no.5365A/22-12-2010
Aprobare studiu fezabilitate regularizare râu Teleorman la Izvoru.
52. Question no.5366A/22-12-2010
Construirea spitalelor regionale și județene de urgență.
53. Question no.5367A/22-12-2010
Emiterea și aprobarea HG pentru legiferarea granițelor în format electronic, ale jud.Argeș.
54. Question no.5368A/22-12-2010
Stadiul reabilitării DN 73D, în zona comunelor argeșene Boteni și Mioarele.
55. Question no.5369A/22-12-2010
Stoparea unui abuz.
56. Question no.5370A/22-12-2010
Construirea unui spital de urgență, la Pitești.
57. Question no.5371A/22-12-2010
Oportunitatea comasării Centrului de Cardiologie Craiova cu Spitalul Județean de Urgență Craiova.
58. Question no.5372A/22-12-2010
Investiții pentru baze sportive.
59. Question no.5373A/22-12-2010
Opotunitatea comasării Liceului de Informatică "Ștefan Odobleja" din mun.craiova, cu trei unități școlare incompatibile.
60. Question no.5374A/22-12-2010
Investiții pentru săli polivalente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 27 march 2019, 4:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro