Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 22-12-2010

Questions & Interpellations presented in 22-12-2010

1. Question no.5254A/16-12-2010
Strategia de promovare turistică a orașului Predeal.
2. Question no.5255A/20-12-2010
Nereguli în procesul de recalculare a pensiilor cadrelor militare.
3. Question no.5256A/20-12-2010
Petiția domnilor Spivacenco Ilie, Spivacenco Viorica și Pânzari Vitalie.
4. Question no.5257A/20-12-2010
Magazinele duty-free.
5. Question no.5258A/20-12-2010
Programe de educație preșcolară, prevenirea abandonului și reitegrare școlară a copiilor țării.
6. Question no.5259A/20-12-2010
Situația aplicării directivelor europene.
7. Question no.5260A/20-12-2010
De ce nu au fost numiți atașați români în toater țărilșe în care se află cetățeni români la muncă?
8. Question no.5261A/20-12-2010
Sisteme moderne de supraveghere a traficului.
9. Question no.5262A/20-12-2010
Cetățeni disperați de indolența autorităților de a le rezolva petițiile.
10. Question no.5263A/20-12-2010
Întreținerea și conservarea cetăților din România.
11. Question no.5264A/20-12-2010
Comerțul ilicit cu țigări.
12. Question no.5265A/20-12-2010
Demografia românească.
13. Question no.5266A/20-12-2010
Infecțiile intraspitalicești.
14. Question no.5267A/20-12-2010
Violența în școli.
15. Question no.5268A/20-12-2010
Servicii de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor.
16. Question no.5269A/20-12-2010
Legea 346/2002.
17. Question no.5270A/20-12-2010
Conducerea Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș.
18. Question no.5271A/20-12-2010
Situația bolnavilor cu HIV/SIDA.
19. Question no.5272A/20-12-2010
Strategia Dunării.
20. Question no.5273A/20-12-2010
Spațiul Schengen.
21. Question no.5274A/20-12-2010
Dezvoltarea și modernizarea parcurilor industriale.
22. Question no.5275A/20-12-2010
Dispensarul TBC din Galați.
23. Question no.5276A/20-12-2010
Otita medie.
24. Question no.5277A/20-12-2010
"Paște în Bucovina".
25. Question no.5278A/20-12-2010
Burse de studii internaționale.
26. Question no.5279A/20-12-2010
Antreprenoriatul și egalitatea de șanse.
27. Question no.5280A/20-12-2010
Disciplina fiscală.
28. Question no.5281A/20-12-2010
Decontarea transportului interjudețean.
29. Question no.5282A/20-12-2010
Protecția mediului marin.
30. Question no.5283A/20-12-2010
Strategie de creștere a ratei absorbției fondurilor europene.
31. Question no.5284A/20-12-2010
OUG 118/2006.
32. Question no.5285A/20-12-2010
Abandonul nou-născuților în maternitate.
33. Question no.5286A/20-12-2010
Accesul categoriilor defavorizate la serviciile medicale.
34. Question no.5287A/20-12-2010
Medicii din mediul rural.
35. Question no.5288A/20-12-2010
Centre de Resurse pentru Educație Incluzivă.
36. Question no.5289A/20-12-2010
Campanii de informare în școli.
37. Question no.5290A/20-12-2010
Programul "Bazine de înot".
38. Question no.5291A/20-12-2010
Combaterea violenței în școli.
39. Question no.5292A/20-12-2010
Terenuri agricole afectate de fenomene meteorologice.
40. Question no.5293A/20-12-2010
Problema vaccinurilor antigripale.
41. Question no.5294A/20-12-2010
Măsuri de încurajare a pieței forței de muncă din România.
42. Question no.5295A/20-12-2010
Problema huliganismului de pe stadioane.
43. Question no.5296A/20-12-2010
Centre externe de promovare turistică.
44. Question no.5297A/20-12-2010
Eficientizarea sistemului de sănătate din România.
45. Question no.5298A/20-12-2010
Programe pentru copiii care provin din medii defavorizate.
46. Question no.5299A/20-12-2010
Sprijin pentru inventatorii români.
47. Question no.5300A/20-12-2010
Reabilitarea mânăstirulor Sucevița, Dragomirna și Moldovița.
48. Question no.5301A/20-12-2010
Recensământul populației.
49. Question no.5302A/20-12-2010
Măsura 112.
50. Question no.5303A/20-12-2010
"Ski în Carpați"
51. Question no.5304A/20-12-2010
DN 26.
52. Question no.5305A/20-12-2010
Fonduri pentru protejarea patrimoniului național.
53. Question no.5306A/20-12-2010
Regularizarea cursurilor de apă.
54. Question no.5307A/20-12-2010
Deficit de cadre medicale.
55. Question no.5308A/20-12-2010
Memoriul domnului Kusztora Vilmos.
56. Question no.5309A/21-12-2010
Memoriul doamnei Aurelia Almaș.
57. Question no.5310A/21-12-2010
Strategia Editurii Didactice și Pedagogice.
58. Question no.5311A/21-12-2010
Memoriul doamnei Niculina Bumb.
59. Question no.5312A/21-12-2010
Memoriul domnului Tiberiu bara.
60. Question no.5313A/21-12-2010
Memoriul domnului Budușan Teodor.
61. Question no.5314A/21-12-2010
Sprijin financiar pentru înființarea unui complex muzeal la Mânăstirea Bistrița, jud.Vâlcea.
62. Question no.5315A/22-12-2010
Oportunitatea reorganizării sau desființării Instituției Prefectului.
63. Question no.5316A/22-12-2010
51 de familii riscă evacuarea.
64. Question no.5317A/22-12-2010
Numărul microcreditelor acordate prin instrumentul Progress.
65. Question no.5318A/22-12-2010
Priorități în domeniul sănătății.
66. Question no.5319A/22-12-2010
Priorități în domeniul mediu.
67. Question no.5320A/22-12-2010
Priorități în domeniul formării profesionale.
68. Question no.5321A/22-12-2010
Parteneriate pentru mediu.
69. Question no.5322A/22-12-2010
Priorități în domeniul formării profesionale.
70. Question no.5323A/22-12-2010
Promovarea inovării în politica socială.
71. Question no.5324A/22-12-2010
Instrumentul de finanțare Progress.
72. Question no.5325A/22-12-2010
Măsuri de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
73. Question no.5326A/22-12-2010
Raportul privind Starea Mediului.
74. Question no.5327A/22-12-2010
Dezvoltarea culturii antreprenoriale.
75. Question no.5328A/22-12-2010
Small Business Act.
76. Question no.5329A/22-12-2010
Sprijinirea tinerilor care doresc să inițieze o afacere.
77. Question no.5330A/22-12-2010
Priorități în domeniul turismului.
78. Question no.5331A/22-12-2010
Strategie privind formarea profesională.
79. Question no.5332A/22-12-2010
Evaluarea programelor de asistență pentru inițierea unei activități independente.
80. Question no.5333A/22-12-2010
Inevestiții în economia verde.
81. Question no.5334A/22-12-2010
Proiecte pentru Delta Dunării și litoralul Mării Negre.
82. Question no.5335A/22-12-2010
Violența în școli.
83. Question no.5336A/22-12-2010
Tabere pentru studenți.
84. Question no.5337A/22-12-2010
Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații.
85. Question no.5338A/22-12-2010
Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.
86. Question no.5339A/22-12-2010
Măsuri de susținere a IMM-urilor din România.
87. Question no.5340A/22-12-2010
Șomajul tehnic.
88. Question no.5341A/22-12-2010
Siguranța în școli.
89. Question no.5342A/22-12-2010
Dezvoltarea infrastructurii moderne a afacerilor.
90. Question no.5343A/22-12-2010
Programul Deswat.
91. Question no.5344A/22-12-2010
Programe pentru crearea de noi locuri de muncă.
92. Question no.5345A/22-12-2010
Parteneriate în domeniul formării profesionale.
93. Question no.5346A/22-12-2010
Servicii comunitare pentru sprijinirea familiilor.
94. Question no.5347A/22-12-2010
Campanii de informare în domeniul sănărății.
95. Question no.5348A/22-12-2010
Participarea pe piața forței de muncă.
96. Question no.5349A/22-12-2010
Sprijin financiar pentru agricultori.
97. Question no.5350A/22-12-2010
Fonduri europene în domeniul energiei regenerabile.
98. Question no.5351A/22-12-2010
Construcția autostrăzii București - Ploiești.
99. Question no.5352A/22-12-2010
Pericolul medicamentelor contrafăcute în România.
100. Question no.5353A/22-12-2010
Podul nefinalizat din Măgureni.
101. Question no.5354A/22-12-2010
Nemulțumirile locatarilor din Măgureni.
102. Question no.5355A/22-12-2010
Oportunitatea comasării Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Târgu Mureș cu Spitalul Clinic de Urgență Târgu Mureș.
103. Question no.5356A/22-12-2010
Oportunitatea renunțării la Centralele de Muncă.
104. Question no.5357A/22-12-2010
Recalcularea pensiilor militare.
105. Question no.5358A/22-12-2010
Dublarea costurilor pe km de autostradă.
106. Question no.5359A/22-12-2010
Neaplicarea prevederilor legale în ceea ce privește defrișările ilegale în orașul Potcoava, jud.Olt.
107. Question no.5360A/22-12-2010
Incertitudinea alimentării cu energie termică a mun.Roșiori de Vede.
108. Question no.5361A/22-12-2010
Avizarea și aprobarea proiectului tehnic de reabilitare a Oficiului Poștal nr.1 Pitești.
109. Question no.5362A/22-12-2010
Cetățeni fără cărți de identitate în jud.Argeș.
110. Question no.5363A/22-12-2010
Lucrări suplimentare de amenajare a râului Argeșel, la Hârtiești.
111. Question no.5364A/22-12-2010
Începerea lucrărilor de amenajare a râului Cotmeana, la Stolnici, Hârsești și Bârla.
112. Question no.5365A/22-12-2010
Aprobare studiu fezabilitate regularizare râu Teleorman la Izvoru.
113. Question no.5366A/22-12-2010
Construirea spitalelor regionale și județene de urgență.
114. Question no.5367A/22-12-2010
Emiterea și aprobarea HG pentru legiferarea granițelor în format electronic, ale jud.Argeș.
115. Question no.5368A/22-12-2010
Stadiul reabilitării DN 73D, în zona comunelor argeșene Boteni și Mioarele.
116. Question no.5369A/22-12-2010
Stoparea unui abuz.
117. Question no.5370A/22-12-2010
Construirea unui spital de urgență, la Pitești.
118. Question no.5371A/22-12-2010
Oportunitatea comasării Centrului de Cardiologie Craiova cu Spitalul Județean de Urgență Craiova.
119. Question no.5372A/22-12-2010
Investiții pentru baze sportive.
120. Question no.5373A/22-12-2010
Opotunitatea comasării Liceului de Informatică "Ștefan Odobleja" din mun.craiova, cu trei unități școlare incompatibile.
121. Question no.5374A/22-12-2010
Investiții pentru săli polivalente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 20 april 2019, 7:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro