Legislatura 1996-2000
 Nr. 
 crt. 
Nume și prenume Formațiunea politică
la alegeri la sfârșitul
mandatului
1. Bunduc Gheorghe   PRM
2. Preda Elena   PDSR   Indep.