Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE
Comunicat de presa din 20 aprilie 2021
COMUNICAT DE PRESĂ ^

În perioada 21 – 26 aprilie 2021, Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (AP OSCE) organizează Misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Albania, prilej cu care a adresat parlamentelor statelor participante invitația de a trimite observatori ai procesului electoral.

Din partea Delegației Parlamentului României la AP OSCE – Camera Deputaților, vor participa domnii deputați Costel Neculai Dunava (PSD), vicepreședinte al Comisiei generale a AP OSCE pentru probleme politice și de securitate, și Gábor Hajdu (UDMR), precum și doamna deputat Christine Thellmann (PNL).
Misiunea presupune: o perioadă de pregătire desfășurată online, având în vedere circumstanțele deosebite legate de pandemia Covid-19 (21 – 23 aprilie a.c.); deplasarea observatorilor la Tirana (23/24 aprilie a.c.); reuniuni de pregătire logistică în Tirana (24 aprilie a.c.); activitatea de observare propriu-zisă efectuată în regiunea arondată (25 aprilie a.c., cu posibilă prelungire în 26 aprilie a.c.); raportarea efectuată de către observatori la finalul observării.
Domnul Azay Guliyev (Azerbaidjan), vicepreședinte al AP OSCE, a fost desemnat, de către Președintele în exercițiu al OSCE, drept Coordonator Special și Șef al Misiunii OSCE de observare pe termen scurt. Domnul Reinhold Lopatka (Austria), președintele Comisiei ad hoc a AP OSCE pentru combaterea terorismului, a fost desemnat de către președintele AP OSCE pentru a conduce Delegația AP OSCE de observatori la acest proces electoral.
În observarea acestui proces electoral, Delegația AP OSCE, estimată la circa 65 de observatori, va acționa în strânsă cooperare cu Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) și cu Delegația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.